by

Bản quyền tác giả hiểu theo nghĩa rộng

Bản quyền tác giả là độc quyền của một tác giả cho tác phẩm của người này. Bản quyền tác giả được dùng để bảo vệ các giá trị sáng tạo tinh thần mang bản chất văn hóa không bị vi phạm bản quyền. Bản quyền tác giả được hiểu dưới hai góc độ: bản quyền tác giả hiểu theo nghĩa rộng và bản quyền tác giả hiểu theo nghĩa hẹp.

hành vi xâm phạm quyền tác giả

  • Hiểu theo nghĩa rộng: bản quyền tác giả là một chế định pháp luật xác lập và bảo hộ các quyền nhân thân, quyền tài sản của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; việc quy định bảo hộ các quyền đó khi có hành vi xâm phạm quyền tác giả. Như vậy, theo nghĩa rộng bản quyền tác giả không chỉ quy định các quyền của tác giả,chủ thể sáng tạo tác phẩm mà còn mở rộng phạm vi tới các vấn đề khác như đối tượng quyền tác giả, giới hạn quyền tác giả đối với tác phẩm mà mình đã sáng tạo ra.
  • Hiểu theo nghĩa hẹp: bản quyền tác giả bao gồm tập hợp các quyền của tác giả đối với tác phẩm mà mình đã sáng tạo ra.

 Quyền tác giả bao gồm một tập hợp quyền dành cho người sáng tạo đối với các tác phẩm văn học và nghệ thuật. Người thừa kế, tác giả nắm giữ các độc quyền để sử dụng hoặc cấp li-xăng cho người khác sử dụng tác phẩm theo những vấn đề đã thỏa thuận. Người sáng tạo ra một tác phẩm có thể ngăn cấm hoặc cho phép. ví dụ: – Sao chép lại tác phẩm, chẳng hạn như ấn phẩm hoặc bản ghi âm; – Biểu diễn tác phẩm cho công chúng xem, như trong trường hợp một vở kịch hay tác phẩm âm nhạc – Phát sóng tác phẩm, bao gồm phát thanh, truyền hình; – Dịch tác phẩm sang ngôn ngữ khác mà chưa được sự đồng ý, hoặc phóng tác tác phẩm, chẳng hạn như chuyển thể một tiểu thuyết thành phim. Quyền tác sử dụng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật, bao gồm kiến trúc và múa,  hội họa, , vở diễn, sách, âm nhạc, thơ, đồng thời áp dụng cho những tác phẩm thường không được coi là nghệ thuật như bản vẽ kỹ thuật, phần mềm máy tính, bản đồ.

Người sáng tạo thường chuyển nhượng các quyền của mình đối với tác phẩm cho những chủ thể có khả năng tập hợp, đưa ra thị trường và phân phối tác phẩm, đổi lại họ được trả tiền (trả một lần hoặc nhuận bút)

Quý khách hàng có mong muốn sử dụng dịch vụ đăng ký bản quyền hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kịp thời, theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 \ 0978635623
Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!