by

Bàn về đầu tư vào khu công nghiệp

Tiếp thu kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư nước ngoài và phát triển các mô hình kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới, Nhà nước ta đã xác định việc phát triển công nghiệp thông qua các khu công nghiệp là rất cần thiết và thích hợp để xây dựng nền kinh tế đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Pháp luật của các quốc gia trên thế giới có quan niệm không đồng nhất với nhau về khu công nghiệp và thường có sự khác nhau khi quy định trong khuôn khổ khu công nghiệp có hay không có dân cư sống, thành lập hay không thành lập khu kinh tế. Theo định nghĩa của Luật đầu tư 2014 khu công nghiệp được hiểu  là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp. Điều mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hay thành lập công ty cổ phần có vôn đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp.

Bàn về đầu tư vào khu công nghiệp

Cho dù các tổ chức kinh tế được thành lập trong khu công nghiệp có thể thuộc mọi hình thức sở hữu khác nhau, hay nói cách khác các nhà đầu tư dù thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước hay thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhưng lĩnh vực đầu tư chủ yếu của các doanh nghiệp này là sản xuất công nghiệp và dịch vụ phục vụ cho sản xuất công nghiệp. trong khu công nghiệp không có các hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và các dịch vụ phục vụ các loại hình sản xuất này.

Nhưng hiện nay có rất nhiều những kiến nghị về việc chúng ta cho xây dựng nhiều khu công nghiệp tại các địa phương, để thu hút vốn đầu tư cũng như các nhà đầu tư mà các cơ quan quản lý khu công nghiệp có những “hành vi quá đà” trong việc cấp phép đầu tư, gây nhiều hậu quả đáng tiếc khi những dự án này mang lại nhiều hậu quả cho người dân sống trong khu vực này.