by

Bàn về việc bất động sản ổn định

Nửa đầu năm 2017 đã chứng kiến một loạt những thay đổi hướng đến sự ổn định trong bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, theo Chủ tịch Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Hoàng Châu cho biết, các nguồn vốn đầu tư vào bất động sản của thành phố Hồ Chí Minh là tương đối ổn định.

Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đã có phân tích và chỉ ra rằng, trong 6 tháng đầu năm 2017, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều con số đáng ghi nhận. Trong đó, huy động vốn ước tăng 4,5% so với cuối năm 2016, rơi vào khoảng 1,8 triệu tỷ đồng. Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng ước đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 10%. Trong đó, dư nợ cho vay bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2017 luôn chiếm tỷ trọng khoảng 10% tổng dư nợ và có biến động tương đối ít.

Bàn về việc bất động sản ổn định

Trong thời gian vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút được 2,2 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Con số này là khá cao, được ước tính là tăng gấp hai lần so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, trong đó điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản là 50,3 triệu đô la Mỹ, chiếm 12,82%, đứng thứ tư trong khía cạnh thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài..

Từ thực tế trên, Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra đề nghị cần tiếp tục quan tâm đến thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tình hình tín dụng tiêu dùng tăng nhanh và chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng dư nợ. Nếu chỉ tính trong 4 tháng đầu năm 2017 thì dư nợ lĩnh vực này đã lên tới là 18.275 tỷ đồng, chiếm 15,9% tổng dư nợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong số đó lại bao gồm có dư nợ cho cá nhân vay để xây dựng, sửa chữa và mua nhà để ở mà nguồn trả nợ từ tiền lương.

Theo một nguồn thông tin tích cực đó là Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2017, sẽ góp phần làm lành mạnh hoạt động tín dụng, xử lý hiệu quả tài sản bảo đảm mà phần lớn là bất động sản. Ngoài ra, Nghị quyết cũng sẽ tiến hành tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nhằm tạo thêm nguồn lực cho nền kinh tế, đồng thời giúp tái khởi động các dự án bất động sản đã bị thế chấp trong nhiều năm trở lại đây.