by

Bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam thì việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền không phải là nghĩa vụ bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu.

Mặc dù đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền không phải là thủ tục bắt buộc nhưng việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền lại là rất cần thiết và là cơ sở để xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.

dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ, quyền đối với nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu nổi tiếng) được xác lập trên cơ sở nhãn hiệu đã được đăng ký tại Việt Nam theo quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Cục Sở hữu trí tuệ (hoặc quyết định chấp nhận bảo hộ hoặc giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam do Cục Sở hữu trí tuệ cấp).

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được bảo hộ nhãn hiệu độc quyền đối với nhãn hiệu đã đăng ký. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là cơ sở pháp lý để chủ sở hữu nhãn hiệu khai thác lợi ích thương mại đối với nhãn hiệu, là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nhãn hiệu chống lại các hành vi xâm phạm nhãn hiệu.

Vì vậy, để được bảo hộ nhãn hiệu độc quyền, tổ chức, cá nhân nên đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại cục sở hữu trí tuê.

Hiểu được vấn đề này, công ty Luật Việt Tín cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền. Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ cùng bạn. Nếu có thắc mắc liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu độc quyền, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác với quý khách!