by

Các chỉ tiêu về đầu tư của Hà Nội đều đạt khá

Trong thời gian qua, Thủ đô đã nỗ lực không ngừng để trở thành một nơi thu hút vốn đầu tư.

Mặc dù vẫn gặp nhiều khó khăn trong măm 2016, tuy nhiên, nền kinh tế của thành phố Hà Nội đã có một năm với nhiều thắng lợi. Minh chứng rõ nhất cho thắng lợi này chính là việc tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố đã tăng 8,2%, cao nhất trong vòng 6 năm qua. Trong nửa đầu năm 2017, với việc có nhiều giải pháp mới mẻ và sáng tạo, Hà Nội lại tiếp tục đà tăng phần lớn các chỉ tiêu, kế hoạch, trong đó tổng sản phẩm trên toàn thành phố ước tăng 7,37%.

Trong suốt cả giai đoạn vừa qua, Thủ đô Hà Nội vẫn duy trì phát triển quy trình tư vấn đầu tư nước ngoài theo cách toàn diện, nỗ lực hết sức để vượt qua khó khăn cùng nền kinh tế quốc gia. Trong giai đoạn đó, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, tăng trưởng, thu ngân sách, thu hút vốn đầu tư của thành phố đã tăng khá so với cùng kỳ trước đó; bao gồm cả việc giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát… Có thể nhận thấy, Thủ đô Hà Nội đã không ngừng nỗ lực vươn lên, và hiện đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn về thu hút vốn đầu tư của nước ta.

Các chỉ tiêu về đầu tư của Hà Nội đều đạt khá

Cụ thể, tốc độ tăng tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ xã hội đạt 7,2%. Trong số đó, bán lẻ tăng 7,1%. Ngoài ra, chỉ tiêu xuất khẩu vượt kế hoạch và cao hơn nhiều năm gần đây với kim ngạch ước đạt khoảng 5.789 triệu đô la Mỹ.

Đi vào chi tiết, nhận thấy những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dần được chính quyền quan tâm và tháo gỡ. Cùng với đó là môi trường đầu tư, kinh doanh cùng thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư được cải thiện rõ rệt theo thời gian. Chỉ xét trong vòng nửa đầu năm 2017, số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn đã đạt trên 13 nghìn doanh nghiệp (tăng 16%) với thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho tổng số vốn đăng ký đạt trên 101 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, khía cạnh về hoạt động tài chính tiền tệ dần trở nên tương đối ổn định. Thu ngân sách của toàn thành phố ước đạt 102 nghìn tỷ đồng, đồng thời đạt 50,1% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính thì con số này nằm trong nhóm cao nhất cả nước. Bên cạnh đó, cho vay sản xuất kinh doanh cũng dần được đảm bảo tốt hơn. Hơn nữa, tốc độ tăng trưởng tín dụng của thành phố dần tương đối tốt so với thời kỳ trước đó của Thủ đô.