by

Các chủ thể có thẩm quyền ký vào bản vẽ hoàn công

Khắc dấu bản vẽ hoàn công rất phổ biến và được sử dụng nhiều trong lĩnh vực  xây dựng. Không phải ai cũng biết về các chủ thể được ký vào con dấu bản vẽ hoàn công để xác nhận bản vẽ đã hoàn công. Hôm nay, Việt Tín sẽ giới thiệu cho các bạn về các chủ thể có thẩm quyền ký bản vẽ hoàn công. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp các thông tin hữu ích cho các bạn.

 

Đối với trường hợp không có tổng thầu xây dựng thì mẫu dấu bản vẽ hoàn công sẽ có ab chủ thể có thẩm quyền ký vào con dấu bản vẽ haofn công nhằm xác nhận bản vẽ đã hoàn công.

TÊN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG
BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Ngày….. tháng….. năm…..

 

Người lập

(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)

 

Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng

(Ghi rõ họ tên, chữ ký, chức vụ, dấu pháp nhân)

 

Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư

(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký )

Thứ nhất, người lập bản vẽ hoàn công của nhà thầu thi công xây dựng. Phải ghi rõ họ tên, chức vụ và ký xác nhận vào con dấu bản vẽ hoàn công.

Các chủ thể có thẩm quyền ký vào bản vẽ hoàn công

Thứ hai, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng. Điểm lưu ý đối với người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng là: Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công là người đứng đầu pháp nhân theo quy định của điều lệ pháp nhân hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trực tiếp ký hợp đồng thi công xây dựng với chủ đầu tư. Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công có thể ủy quyền cho người khác xác lập và thủ tục ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, người giám sát thi công xây dựng. Người giám sát có thể là kỹ sư của nhà thầu hoặc kỹ sư do nhà thầu thuê.

Trên đây là các chủ thể có thẩm quyền ký vào con dấu bản vẽ hoàn công và những lưu ý đối với các chủ thể đó. Rất mong bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn.