by

Cách thức sử dụng thông tin sáng chế trong kinh doanh

Dịch vụ đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích là một dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ do luật Việt Tín, với tư cách là một đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín chất lượng cho quý khách hàng.

Dịch vụ đăng ký sáng chế

Thông tin sáng chế là những thông tin pháp lý hoặc kỹ thuật có trong tài liệu sáng chế được cơ quan sáng chế công bố theo định kỳ của những đơn đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích. Một tài liệu sáng chế có chứa bản mô tả đầy đủ về cách thức hoạt động của sáng chế được bảo hộ và yêu cầu bảo hộ để xác định phạm vi bảo hộ của sáng chế. Tài liệu sáng chế cũng bao gồm các các thông tin về tác giả và thời điểm được bảo hộ sáng chế, và cung cấp đến chỉ dẫn các tài liệu liên quan. Khoảng 2/3 thông tin kỹ thuật được bộc lộ trong quá trình xử lý sáng chế chưa từng được công bố ở bất cứ nơi nào khác và toàn bộ tài liệu sáng chế trên toàn thế giới chứa khoảng 40 triệu bản mô tả. Điều này biến thông tin sáng chế trở thành tập hợp dữ liệu về công nghệ được phân loại toàn diện nhất trên thế giới.

Thông tin sáng chế là rất hữu ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì nhiều lý do. Có lẽ lý do quan trọng nhất là vì thông tin sáng chế là nguồn thông tin kỹ thuật duy nhất mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ thấy hữu ích cho doanh nghiệp của mình, vì vậy lần đầu tiên sáng chế được bộc lộ dưới dạng đơn đăng ký sáng chế. Vì vậy, các thông tin sáng chế có giá trị vô cùng quan trọng trong việc nghiên cứu và tạo ra các sản phẩm trên thị trường, tránh những nghiên cứu không cần thiết. Thông tin kỹ thuật về sáng chế có thể cung cấp cho các doanh nghiệp sự hiểu biết về sáng chế đó nhằm:

 • Tránh những nghiên cứu đã biết hoặc không cần thiết;
 • Xác định và đánh giá công nghệ li-xăng hay chuyển giao công nghệ;
 • Tìm ra công nghệ thay thế;
 • Bắt kịp các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực chuyên môn;
 • Tìm giải pháp có sẵn cho các vấn đề kỹ thuật;
 • Tìm kiếm ý tưởng để tiếp tục đổi mới.

Từ khía cạnh chiến lược kinh doanh thì thông tin sáng chế có thể giúp:

 • Tìm kiếm đối tác kinh doanh;
 • Tìm kiếm nhà cung cấp và nguyên liệu;
 • Theo dõi hoạt động của đối thủ cạnh tranh thực sự và tiềm năng;
 • Xác định thị trường thích hợp.
 • Và cuối cùng, thông tin có trong tài liệu sáng chế có thể được doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng để:
 • Tránh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
 • Đánh giá khả năng bảo hộ đối với sáng chế của mình;
 • Phản đối việc cấp bằng độc quyền sáng chế có thể xung đột với sáng chế của bạn.

Những ưu điểm của thông tin sáng chế với tư cách là một nguồn thông tin kỹ thuật:

 • Thông tin sáng chế có nhiều ưu điểm hơn nguồn thông tin khác bởi vì:
 • Chứa thông tin thường không bộc lộ ở dạng bất kỳ nào khác;
 • Theo một mẫu tương đối chuẩn, gồm bản tóm tắt, thông tin thư mục,bản mô tả sáng chế (trong hầu hết trường hợp thường có hình vẽ minh họa), và thông tin chi tiết về người nộp đơn.
 • Được phân loại theo lĩnh vực kỹ thuật;
 • Gồm các ví dụ về khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế;
 • Bao trùm hầu hết mọi lĩnh vực công nghệ.

Quý khách hàng gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế  hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín để theo địa chỉ :

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623
Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!