Đầu tư nước ngoài

by

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM 2016

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, Việt Nam luôn chú trọng bảo đảm an sinh và công bằng xã hội gắn chặt chẽ với bảo vệ môi trường. Việt Nam đã hoàn thành sớm nhiều mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, trong đó có những vấn đề

by

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

Chào mừng bạn đến với Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài Những thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài đã được Bộ Kế hoạch và Bộ đầu tư xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg vào ngày 31/3/2009. Hệ thống được xây

by

Làm việc cho công ty nước ngoài tại Việt Nam như thế nào

Làm việc cho công ty nước ngoài tại Việt Nam được ví như đá bóng cho Manchester United. Người ngoài thì cứ nghĩ mình ngon lắm, người hiểu chuyện hay những người từng trải mới biết có nhiều vấn đề, còn người trong cuộc thì chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau mà phấn đấu. Tư vấn thành lập công

by

Các hình thức đầu tư trong tài chính và kinh tế học

Các hình thức đầu tư có ý nghĩa khác nhau trong kinh tế  học và tài chính. Tư vấn đầu tư định cư ở nước ngoài có thực sự tốt công ty có vốn đầu tư nước ngoài Trong kinh tế học, đầu tư có liên quan đến trì hoãn tiêu thụ và tiết kiệm. Đầu tư có

by

Số nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng kỷ lục

Gần 500 nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam được cấp mã số giao dịch chứng khoán tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2016, tăng kỷ lục so với các năm trước. Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), tổng cộng có tới 496 nhà đầu tư nước