by

Câu hỏi thường gặp liên quan đến chỉ dẫn địa lý

Các cá nhân tổ chức muốn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý chắc chắn sẽ có rất nhiều thắc mặc liên quan đến chỉ dẫn địa lý trước khi bảo hộ chúng, nhận biết được nhu cầu này của quý vị, bài viết này Việt Tín chúng tôi tiếp tục trả lời những câu hỏi vè chỉ dẫn địa lý thường gặp.

đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

1.Chỉ dẫn địa lý ( GI- Geographical Indications) là gì?

Có thể tìm thấy mô tả về “chỉ dẫn địa lý” trong Hiệp định Sở hữu Trí tuệ về các khía cạnh liên quan đến thương mại của Tổ chức Thương mại thế giới (TRIPS).Hiệp định TRIPS đưa ra các tiêu chuẩn quy định vấn để bảo hộ và thực thi sở hữu trí tuệ quốc tế. Đồng thời, hiệp định TRIPS còn thiết lập những tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu để bảo hộ các chỉ dẫn địa lý.

Các chỉ dẫn Địa lý (GIs) được định nghĩa là “các chỉ dẫn xác định xuất xứ của một hàng hóa tại một lãnh thổ của một thành viên, hoặc một khu vực hoặc vị trí tại lãnh thổ đó, nơi mà chất lượng, danh tiếng hay các đặc tính khác của hàng hóa đó mang những nét đặc trưng cần thiết của xuất xứ địa lý của hàng hóa này.

Điều này có nghĩa là một chỉ dẫn địa lý là một dấu hiệu được sử dụng để chỉ ra xuất xứ khu vực của hàng hóa/dịch vụ cụ thể và có nghĩa là giữa một số đặc tính của hàng hóa và nơi sản xuất ra nó phải có một sự gắn kết. Ví dụ, Florida Sunshine Tree là một biểu tượng được người tiêu dùng biết đến, đó là sự liên kết giữa sản phẩm có mùi của Sunshine Tree với Florida nơi trồng loại chanh “có mùi đặc biệt”.

  1. Các GIs chỉ là tên địa danh?

Một GI có thể là tên một địa danh địa lý (ví dụ “Bordeaux”) nhưng GI cũng có thể là một biểu tương (ví dụ một bức tranh tháp Eiffel, một phụ nữ với lá trà xanh, một cây cam) hay GI cũng có thể là phác thảo của một khu vực địa lý (ví dụ phác thảo bang Florida hay một tấm bản đồ Cộng hòa Dominica), hoặc có thể chỉ là một màu sắc, hay bất kỳ thức gì khác có khả năng xác định nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, dịch vụ.

  1. Trên mốt sản phẩm, tôi thấy có chữ “MADE IN CHINA”, đó có phải là GI hay không?

Có lẽ đó không phải là GI. Với một chỉ dẫn có chức năng như một GI thì phải có sự kết nối giữa một số đặc tính độc đáo của sản phẩm với khu vực cụ thể đã sản xuất ra sản phẩm đó. Sự kết nối đó phải thông báo cho khách hàng những đặc tính quan trọng của sản phẩm, và đó là yếu tố trong việc ra quyết định mua hàng hóa đó của khách hàng.

Không phải chỉ dẫn nào cũng có thể trở thành một GI. Nói cách khác, bản thân một tên gọi địa lý không thể là một GI. Một tên gọi địa lý muốn có được chức năng như một GI thì cần phải chỉ ra nhiều yếu tố hơn nữa chứ không chỉ đề cập đến nguồn gốc; Tên gọi địa lý đó phải truyền đạt được thông tin rằng sản phẩm xuất xứ từ khu vực này mang chất lượng đặc trưng hay có danh tiếng riêng liên quan đến khu vực đó. Khả năng chỉ ra nguồn gốc xuất xứ của một GI là nhân tố chính và tạo ra sự khác biệt giữa GI với một thuật ngữ địa lý thông thường không có chức năng nhận dạng xuất xứ.

  1. Các GIs được bảo hộ như thế nào?

Có nhiều cách để bảo hộ chỉ dẫn địa lý, một số quốc gia yêu cầu phải đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Cách thức bảo hộ phải phù hợp với những hiệu định và điều ước quốc tế đã ký kết, như Hiệp định TRIPS hay hiệp định Lisbon. Ở cấp quốc gia, các GIs được bảo hộ đặc biệt bằng nhiều điều luật và công cụ pháp lý khác nhau, tùy thuộc vào từng quốc gia. Những biện pháp bảo hộ này bao gồm:

  • Những luật cụ thể hoặc riêng biệt bảo hộ các GIs;
  • Luật pháp về nhãn hiệu hàng hóa; đặc biệt nhưng không độc quyền dưới dạng nhãn hiệu chứng nhận hay nhãn hiệu chung;
  • Luật chống cạnh tranh không công bằng;
  • Luật bảo vệ người tiêu dùng khỏi hàng giả, ví dụ như những quy định về hàng thật ghi trên nhãn;
  • Cũng có thể là những điều luật cụ thể, hoặc nghị định cụ thể công nhận các GIs cá nhân.