by

Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Tài sản Sở hữu trí tuệ là các sản phẩm sáng tạo của con người, để có thể tạo ra được các tài sản trí tuệ này thì cần phải đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc.

đăng ký sở hữu trí tuệ

Do vậy việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhằm giúp đảm bảo công sức sáng tạo được pháp luật bảo hộ, có thể khai thác giá trị kinh tế từ các sản phẩm sáng tạo của nhà sáng tạo để bù đắp lại công sức đã bỏ ra.

Việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sẽ khác nhau tùy vào đối tượng của tài sản trí tuệ. Đối tượng của loại sở hữu này là các tài sản phi vật chất nhưng có giá trị kinh tế, tinh thần to lớn góp phần quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nền văn minh, khoa học, công nghệ của nhân loại.

Để bảo hộ hãy lựa chọn loại hình đăng ký sở hữu trí tuệ: 

  1. Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ
  • Có thể đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý.
  • Đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, nước ngoài.
  1. Đăng ký bản quyền tác giả và quyền liên quan quyền tác giả

Xác lập quyền tác giả và quyền liên quan quyền tác giả tại Cục Bản quyền tác giả tại Việt Nam hoặc Cục Sở hữu trí tuệ thế giới.

  1. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Lựa chọn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, nước ngoài.

  1. Đăng ký sáng chế

Lựa chọn đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam, nước ngoài.

  1. Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Lựa chọn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn tại Việt Nam, nước ngoài.

  1. Đăng ký giống cây trồng

Lựa chọn đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Việt Nam, nước ngoài.

Tất cả các đối tượng sở hữu trí tuệ trên là một phần tài sản trí tuệ mang tính độc lập tương đối trong tài sản trí tuệ mà mục đích bảo hộ là khác nhau cả về giới hạn và phạm vi bảo hộ. Do đó, khi đăng ký bảo hộ cho đối tượng nào thì chỉ được bảo hộ cho đối tượng đó.

Trên đây là bài tư vấn của Luật Việt Tín về việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Quý khách hàng có mong muốn thực hiện đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ pháp lý tốt nhất theo địa chỉ :

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!