by

Đăng ký nhãn hiệu trong quá trình hội nhập quốc tế

Trong những năm qua, chính phủ Việt Nam đã có nhiều điểm tích cực đáng ghi nhận trong vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế. Cùng với việc tham gia tổ chức thương mại thế giới (WTO), ban hành Luật sở hữu trí tuệ, việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo nghị định thư hoặc thỏa ước Madrid đã  đánh dấu một bước tiến của Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng nhận thức được tầm quan trọng và nhu cầu thiết lập và bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa như một yếu tố chủ chốt trong chiến lược thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ của mỗi doanh nghiệp, bảo đảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, hiện nay, hiệu quả sử dụng hệ thống Madrid để đăng ký quốc tế nhãn hiệu của Việt Nam còn hạn chế. Trong khi đó, Nhật Bản là một nước mới gia nhập Nghị định thư Madrid nhưng đã đạt được một số thành tựu đáng kể, pháp luật và thực tiễn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ của Nhật Bản và Việt Nam có nhiều điểm khá tương đồng.

Thỏa ước Madrid về đăng ký nhãn hiệu quốc tế được ký tại madrid vào năm 1891. Việt Nam tham gia thỏa ước ngày 08/03/1949. Việt Nam tham gia đồng thời hai văn kiện thỏa ước và nghị định thư Madrid. Mọi cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác của Việt Nam có thể đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc tế theo cả hai văn kiện là thỏa ước và nghị định thư Madrid. Theo thỏa ước này, công dân của các nước thành viên thỏa ước có thể tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình tại nhiều nước thành viên bằng cách nộp đơn duy nhất cho văn phòng quốc tế của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới. Tuy nhiên doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện là đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình ở nước sở tại. Văn phòng quốc tế sẽ xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế có chỉ định Việt Nam và thể hiện rõ những nước thành viên mà chủ đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu.

Để biết thêm thông tin chi tiết về trình tự, thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo nghị định thư hoặc thỏa ước Madrid hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín  theo địa chỉ để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết:

Hotline: 0945 292 808 \ 0978635623
Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!