by

Đề xuất của Viettel “chưa phù hợp”

Bộ Tài chính vừa qua đã bác bỏ đề xuất Viettel bảo lãnh vay nợ cho công ty thua lỗ.

Gần đây, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel đã làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn đầu tư cho dự án tại nước ngoài dưới hình thức bảo lãnh vay vốn của công ty này. Tuy nhiên, điều kiện hiện tại đó là dự án đang trong thời gian bị lỗ kế hoạch dẫn đến âm vốn chủ sở hữu, gây nên những thiệt hại hết sức nặng nề.

Trước tình hình đó, Bộ Tài chính vừa đưa ra văn bản gửi các Bộ, ngành có liên quan. Đó là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước về việc rà soát, phát hiện các quy định về cơ chế, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cùng chế độ hạch toán, kế toán, kiểm tra đối với hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của những nhà đầu tư trong nước, đồng thời kết hợp báo cáo lên Chính phủ kết quả mới nhất trong năm nay.

Đề xuất của Viettel chưa phù hợp

Tại văn bản, Bộ Tài chính cho rằng, các dự án đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư đang được thực hiện các quy định của pháp luật về thuế của Việt Nam và các hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Việt Nam đã ký kết theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, Bộ này cũng cho biết, thông qua dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật không hề biểu hiện có sự chồng chéo giữa cơ chế tài chính đối với doanh nghiệp nước ngoài và chế độ hạch toán, kế toán đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư nội.

Dựa vào thực tiễn trên, Bộ Tài chính đã đưa ra kiến nghị: “Để nhằm mục tiêu lúc này là đảm bảo an toàn tài chính cho các doanh nghiệp nhà nước, chúng ta nhất định cần xem xét lại quy định về việc cho phép doanh nghiệp nhà nước bảo lãnh cho các công ty con vay vốn tại các tổ chức tín dụng trong nước”.

Bộ này cũng cho rằng, việc doanh nghiệp nhà nước đứng ra bảo lãnh khi dự án đang thua lỗ là chưa phù hợp. Trên thực tế, việc này vẫn còn tồn tại nhiều trường hợp các công ty con được bảo lãnh để vay vốn nhưng lại đầu tư không hiệu quả.

Bên cạnh đó, khi tiến hành rà soát đối với phía doanh nghiệp, trước kiến nghị của Tập đoàn Viettel về việc tăng vốn đầu tư cho dự án đầu tư tại nước ngoài trong khi dự án này đang thua lỗ kế hoạch dẫn đến âm vốn chủ sở hữu là hoàn toàn không khả thi trong thời điểm này.