by

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Công ty Luật Việt Tín hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thanh lap doanh nghiệp do vậy Công ty Luật Việt Tín hiểu rõ những khó khăn cũng như những vướng mắc mà các doanh nghiệp gặp phải trong quá trình hoạt động đòi hỏi Doanh nghiệp phải có những sự thay đổi, cơ cấu lại Doanh nghiệp để doanh nghiệp hoạt động một cách có hiệu quả hơn.

dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ tư vấn thay đổi đang ký kinh doanh của Công ty Luật Việt Tín bao gồm:

Tư vấn về lĩnh vực thay đổi:

-Tư vấn thay đổi tên công ty, gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp;

-Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

-Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm: rút ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

-Tư vấn thay đổi vốn điều lệ, gồm: tư vấn tăng vốn điều lệ, tư vấn giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại vốn góp;

-Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp Luật của doanh nghiệp;

-Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông của công ty;

-Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông Công ty …

Tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

-Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi;

-Thực hiện các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nếu có bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với luật Việt Tín để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Luật Việt Tín rất mong được hợp tác với quý khách!