by

Điều kiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Để được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thì kiểu dáng công nghiệp cần  được bảo hộ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp sau:

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  1. Có tính mới.

Tính mới trong kiểu dáng công nghiệp là sự khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã được công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc các hình thức khác hoặc ở nước ngoài trước khi  nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

Hai kiểu dáng công nghiệp được xem là tương tự nhau nếu nó chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng khó nhận biết, ghi nhớ và không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó.

Kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa công khai nếu chỉ có một số ít người có hạn được phép biết và có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin về  kiểu dáng công nghiệp đó.

Kiểu dáng công nghiệp vẫn còn tính mới nếu được công bố với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố trong các trường hợp sau đây:

  • Kiểu dáng công nghiệp được người khác công bố nhưng không được cấp phép bởi người có quyền đăng ký.
  • Kiểu dáng công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học.
  • Kiểu dáng công nghiệp được cơ quan có quyền đăng ký trưng bày tại cuộc triển lãm Việt Nam hoặc quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.
  1. Có tính sáng tạo

Kiểu dáng công nghiệp có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được công bố công khai bằng hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên khi xét đơn đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

  1. Có khả năng áp dụng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nghĩa là nó có khả năng dùng làm mẫu để chế tạo lặp đi lặp lại hàng loạt sản phẩm có kiểu dáng giống hệt bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Quý khách hàng có mong muốn đăng ký kiểu dáng công  nghiệp tại Việt Nam hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kịp thời, theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 \ 0978635623
Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!