by

Đối tượng có thể đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

Theo quy định của các quốc gia khác nhau thì điều kiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội quy định về đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp có thể đặt yêu cầu cao hoặc thấp để đáp ứng tiêu chuẩn đăng ký kiểu dáng. Tuy nhiên,  kiểu dáng công nghiệp muốn được bảo hộ vẫn phải đáp ứng các điều kiện như sau:

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

 

Kiểu dáng công nghiệp đó nhất thiết phải có tính “ mới”. Một kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu như không có một kiểu dáng công nghiệp nào trùng hoặc tương tự với kiểu dáng đã được công bố trước ngày nộp đơn.

Kiểu dáng đó nhất thiết cần phải có tính “nguyên gốc”. Một kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính nguyên gốc nếu nó được sáng tạo ra một cách độc lập và không sao chép hay bắt chước từ các kiểu dáng đã được bảo hộ trước đó.

Kiểu dáng đó nhất thiết phải “ có đặc điểm riêng”. Yêu cầu này phải được coi là thỏa mãn nếu ấn tượng chung của một người sử dụng về kiểu dáng đó khác với ấn tượng chung của người đó về bất kỳ một kiểu dáng nào đã được công bố cho công chúng trước đó.

Thông thường, các kiểu dáng công nghiệp có khả năng bảo hộ là các sản phảm như hình dáng của đôi giày, kiểu dáng của dây truyền hoặc trang trí của tách trà. Tuy nhiên, trong thời đại phát triển kỹ thuật số như hiện nay, tại một số quốc gia, việc bảo hộ kiểu dáng dần dần được mở rộng sang một số sản phẩm khác và một số loại kiểu dáng khác. Các sản phẩm đó bao gồm các hình tượng trên màn hình máy tính, kiểu chữ đánh máy, biểu diễn đồ thị trên màn hình máy tính, điện thoại di động,v.v..

Trên đây là những điều kiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp chung tại các quốc gia trên thế giới, tuy nhiên khi bạn muốn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại từng quốc gia cụ thể thị bạn nên tìm hiểu pháp luật của quốc gia đó quy định về vấn đề này như thế nào trước khi đăng ký.