by

Đối tượng nào không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Không phải kiểu dáng nào cũng đủ điều kiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp và vì thế việc có kiến thức về những đối tượng không được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là cần thiết, vì nếu như bạn tạo ra những kiểu dáng công nghiệp độc đao, sáng tạo đến đâu đi chăng nữa mà kiểu dáng đó theo quy định của pháp luật không đủ điều kiện đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Các kiểu dáng không được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại nhiều nước thường bao gồm:

  • Các kiểu dáng không đáp ứng yêu cầu về tính mới, tính nguyên gốc/ hoặc đặc điểm riêng;
  • Kiểu dáng công nghiệp được coi là quyết định hoàn hoàn toàn bởi chức năng kỹ thuật của sản phẩm; các đặc điểm kỹ thuật hoặc chức năng của kiểu dáng cũng có thể được bảo hộ theo các đối tượng sở hữu trí tuệ khác tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể (ví dụ mẫu hữu ích, sáng chế, bí mật thương mại)
  • Các kiểu dáng công nghiệp chứa các biểu tượng hoặc các ký hiệu chính thức đang được bảo hộ ( ví dụ như quốc huy, quốc kỳ)
  • Các kiểu dáng công nghiệp được xem là trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội ( tiêu chuẩn này ở các nước là khác nhau).

Ngoài ra, cần lưu ý một số quốc gia không bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đối với một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ bởi vì pháp luật của nước đó quy định rằng sản phẩm công nghiệp hoặc được thay thế bằng “ phương tiện công nghiệp”.

Phụ thuộc  vào pháp luật quốc gia, còn có thể có nhiều đối tượng khác không đủ điều kiện nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.