by

Giữ bí mật kiểu dáng công nghiệp trước khi đăng ký

Trước khi tiến hành thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp, bạn phải đảm bảo rằng kiểu dáng công nghiệp của bạn được giữ bí mật. Lý do của việc giữ bí mật kiểu dáng công nghiệp của bạn là nằn ở chỗ yêu cầu của thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là phải “có tính mới”. Theo kinh nghiệm của Việt Tín chúng tôi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ chúng tôi khuyên bạn nếu như trong trường hợp để người khác biết được kiểu dáng sáng tạo của mình thì tốt hơn hết là có hợp đồng bằng văn bản, trong đó nêu rõ rằng kiểu dáng là bí mật. Kiểu dáng đã được bộc lộ công khai, ví dụ, thông qua việc quảng cáo trên Ca-ta- lô hoặc tài liệu tiếp thị của công ty thì không thể coi là còn “mới”.

thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì cũng có trường hợp Kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố:

  1. a) Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật Sở hữu trí tuệ;
  2. b) Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật Sở hữu trí tuệ công bố dưới dạng báo cáo khoa học;
  3. c) Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật Sở hữu trí tuệ trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

 Điều 86. Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí

  1. Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:
  2. a) Tác giả tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;
  3. b) Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định tại khoản 2 Điều này.
  4. Chính phủ quy định quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước.
  5. Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.
  6. Người có quyền đăng ký quy định tại Điều này có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

Quý khách hàng có nhu cầu sửu dụng dịch vụ bảo hộ kiểu dáng công nghiệp hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ pháp lý tốt nhất theo địa chỉ :

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623
Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!