by

Hà Nội phát hiện hơn 160 sổ đỏ không được sang tên sổ đỏ nhiều năm vừa qua

Bên trong vụ việc 105 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ phía của người dân hiện tại do Uỷ Ban Nhân Dân của huyện Phú Xuyên đã tiến hành bị cấp cùng với đó đã bị “mất tích” đông thời tất cả những bí ẩn hiện tại vẫn chưa được cấp cơ quan chính quyền ở bên trong của địa phương có câu trả lời nào để có thể thoả đáng thì hiện tại đã thêm 160 “sổ đỏ” của người dân nữa đã bị ngâm tôm lại .

Hà Nội: đã tiến hành Phát lộ thêm tất cả 160 “sổ đỏ” từ phía của dân hiện tại đang bị “ngâm tôm” trong thời gian hơn 10 năm hiện tại bên trong của huyện Phú Xuyên ( Theo Vtv.vn)
Sau khi báo Dân trí cùng với những thông tin hiện tại về vụ việc 105 sổ đỏ hiện tại đang mất tích một cách bí ẩn bên trong huyện Phú Xuyên, Uỷ Ban Nhân Dân bên trong Thành Phố Hà Nội đã có công văn dựa vào số 7902/UBND-Tài Nguyên Môi Trường đã tiến hành chỉ đạo Uỷ Ban Nhân Dân trong huyện Phú Xuyên để có thể tiến hành kiểm tra cũng như là làm rõ nội dung ở bên trong báo Dân trí đã phản ánh. Đồng thời, các cấp Uỷ Ban Nhân Dân bên trong Thành Phố của Hà Nội đã tiến hành chỉ đạo nếu trường hợp có thể bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì về vấn đề cấp lại hoặc sang tên sổ đỏ sẽ không thể tiến hành được lúc này thì những tổ chức thanh tra sẽ cần giải quyết và đồng thời cần phải vào để sư lý, kết luận,tất cả những vấn đề này theo quy định bên trong của pháp luật, đồng thời cần báo cáo lại cho cấp cơ quan của Uỷ Ban Nhân Dân trong Thành Phố Hà Nội cùng với đó là những thông tin cho báo Dân trí về kết quả để có thể thực hiện được ở trong tháng 11/2015.

ha-noi-phat-hien-ra-hon-160-so-do-khong-duoc-lam-thu-tuc-sang-ten-trong-vong-nhieu-nam-qua

 

Theo như báo dân trí đã nhận được Công văn ở bên trong số 247/BC-Uỷ Ban Nhân Dân do ông Trần Hữu Thước – Phó chủ tịch của Uỷ Ban Nhân Dân bên trong huyện Phú Xuyên ký đã cho biết: Ở bên trong số 105 sổ đỏ mà Uỷ Ban Nhân Dân của xã Sơn Hà đã báo cáo bị “mất tích” thì tổng số này hiệ tại đang có 5 sổ đỏ đang được các cấp từ Phòng Tài nguyên và môi trường có thể xác định nghĩa vụ tài chính; cùng với đó là 67 sổ đỏ hiện tại đã được giao cho tất cả người dân; và đang có 4 sổ đỏ hiện tại đang được Phòng Tài nguyên và môi trường có thể giữ được vì hiện tại vẫn chưa hoàn thành với mọi nghĩa vụ tài chính; đồng thời hiện tại 3 sổ đỏ đang được Uỷ Ban Nhân Dân bên trong xã Liên Hà có thể tiến hành giữ cùng với rà soát cấp đổi lại.

Ở bên trong Công văn của Uỷ Ban Nhân Dân bên trong của huyện Phú Xuyên, đồng thời thì không có một đơn vị nào cụ thể, đông thời thì những cá nhân nào cần phải chịu trách nhiệm bên trong sự việc. Đồng thời thì tất cả hiện tại đang được các cơ quan chức năng sử lý rất chung chung: Đồng thời cần phải yêu cầu tất cả các Uỷ Ban Nhân Dân bên xã trên địa bàn huỵên cần phải kiểm điểm, cũng như là rút kinh nghiệm.

Sự việc tưởng trừng hầu như đã được giải quyết “ rất ổn thoả” tuy nhiên sau vụ việc đó thì thì thêm 160 sổ đỏ từ phía của người dân huyện Phú Xuyên đã được tiếp tục được phát hiện đồng thời đã bị “ngâm tôm” trong thời gian suốt hơn 10 năm vừa qua đồng thời ở bên trong tại Phòng Tài nguyên và môi trường của huyện Phú Xuyên. Các vấn đề về hệ luỵ bên trong cách làm việc tắc trách này ra sao?  Và ở đây ai sẽ phải là người chịu trách nhiệm cụ thể cho vấn đề này ?