by

Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PTC)

Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PTC) là một hiệp ước quốc tế với hơn 145 nước tham gia. PTC có thể giúp các nước thành viên của Hiệp ước có thể nộp một đơn duy nhất để được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế tại các nước thành viên của PTC mà không cần phải tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế tại từng nước hoặc từng khu vực. Việc đăng ký sáng chế nằm vẫn thuộc quyền kiểm soát của các cơ quan sáng chế quốc gia và khu vực hay là giai đoạn quốc gia.

thủ tục đăng ký sáng chế

Các thủ tục cuả PTC bao gồm:

  1. Nộp hồ sơ: Chủ đơn tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan sáng chế quốc gia, hoặc khu vực hoặc thông qua WIPO, tuân thủ các yêu cầu PTC về hình thức, ngôn ngữ và phải nộp phí theo quy định.
  2. Tra cứu sáng chế quốc tế ( bạn có thể liên hệ với Việt Tín để sử dụng dịch vụ tra cứu sáng chế quốc tế): ISA là cơ quan sáng chế lớn nhất thế giới, lưu giữ các tài liệu sáng chế được công bố và các tài liệu kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến khả năng cấp văn bằng sáng chế của bạn và sẽ giúp bạn tìm kiếm các ý tưởng cho các sáng chế sau này.
  3. Công bố quốc tế: càng sớm càng tốt sau khi kết thúc thời hạn 18 tháng kể từ ngày nộp đơn, nội dung đơn sáng chế của bạn sẽ được công bố trên toàn thế giới.
  4. Bổ sung tra cứu quốc tế ( tùy chọn): theo yêu cầu của bạn ISA xuất bản các tài liệu bổ sung về sáng chế, như ngôn ngữ của các tài liệu sáng chế, lĩnh vực khác nhau.
  5. Kiểm tra sơ bộ quốc tế ( tùy chọn): Theo yêu cầu của bạn ISA, sửa đổi bổ sung sáng chế, sửa đổi các ứng dụng của sáng chế.
  6. Giai đoạn quốc gia: sau khi kết thúc các thủ tục tại PTC, thường là 30 tháng kể từ ngày đầu tiên nộp đơn đăng ký sáng chế, từ đó bạn có quyền ưu tiên, và bắt đầu giai đoạn thẩm định để được cấp bằng sáng chế, trước khi cơ quan quốc gia hoặc khu vực bạn muốn được bảo hộ đồng ý chấp nhận đăng ký sáng chế đó.

Bạn muốn tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế hãy liên hệ với chúng tôi, với tư cách là một đại diện sở hữu công nghiệp chúng tôi tin tưởng sẽ tư vấn, hỗ trợ quý khách hàng.