by

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần đi vào hoạt động sản xuất khi được đăng ký doanh nghiệp và có hồ sơ thành lập công ty cổ phần đúng với quy định pháp luật. Công ty cổ phần có khả năng tập trung vốn nhanh chóng với quy mô lớn để tiến hành các hoạt động sản xuất khổng lồ mà không nhà đầu tư độc lập nào có thể tự mình thực hiện được. Công ty cổ phần tạo ra một cơ chế phân bổ rủi ro đặc thù đã hạn chế những biến chuyển tiêu cực về kinh tế xã hội khi một doanh nghiệp lâm vào tình trạng khủng hoảng. Chế độ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp đã giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại của rủi ro thua lỗ. Vốn của công ty huy động thông qua phát hành trên thị trường cổ phiếu do đó san sẻ rủi ro cho nhiều cổ đông khác. Nhờ vậy khi công ty cổ phần gặp khó khăn dẫn đến hậu quả phải phá sản cũng không tác động nghiêm trọng đến kinh tế xã hội. Mặt khác, lợi nhuận công ty cổ phần là khác nhau trong từng lĩnh vực đầu tư khác nhau nên có thể dẫn dắt tiền vốn nhàn rỗi từ chủ thể khác nhau trong xã hội vào các ngành, nghề có năng suất lao động và lợi nhuận cao làm cho vốn được phân chia đồng đều và sử dụng hiệu quả trong nền kinh tế.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Để đi vào hoạt động, doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật đồng thời giúp cho nhà nước quản lý kinh tế tốt hơn, hiệu quả hơn. Nếu doanh nghiệp hoạt động mà không có giấy phép đăng ký kinh doanh sẽ không được hưởng các chính sách kinh tế và vi phạm quy định sẽ bị xử phạt theo chế tài pháp luật về quản lý doanh nghiệp của nhà nước. Đăng ký kinh doanh là thủ tục theo quy định pháp luật là để khai sinh cho doanh nghiệp về mặt pháp lý, là sự thừa nhận, bảo hộ của nhà nước cho doanh nghiệp. Do đó, tư vấn thành lập công ty tại Hà Nội là dịch vụ pháp luật lập ra đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp của nhà đầu tư, xử lý giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan một cách nhanh chóng và thuận tiện.