by

Hội bảo vệ người tiêu dùng – Tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp hoạt động chân chính

Chắc hẳn các khách hàng sử dụng dịch vụ khắc dấu chức danh nói riêng và dịch vụ khắc dấu nói chung khi tìm tới các cơ sở khắc dấu để tìm đặt con dấu cho riêng mình sẽ rất quan tâm tới các thông tin về quyền lợi người tiêu dùng. Bởi lẽ, chỉ khi cơ sở khắc dấu thực sự chú trọng và đặt nội dung này lên hàng đầu thì chất lượng sản phẩm cũng như các dịch vụ được cung cấp mới được đảm bảo. Và Hội bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam là một trong những tổ chức xã hội hỗ trợ các khách hàng đắc lực nhất trong việc chủ động bảo vệ quyền lợi của mình trước khi sử dụng một sản phẩm, dịch vụ của một doanh nghiệp hay tổ chức khác.

>> Nên khắc dấu đã thu tiền để dùng khi cần

>> khắc dấu bản vẽ hoàn công theo yêu cầu

>> khắc dấu mã số thuế chính xác 100%

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nghĩa vụ của toàn xã hội và Hội bảo vệ người tiêu dùng được thành lập và hoạt động vì mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, góp phần vào công cuộc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hội bảo vệ người tiêu dùng - Tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp hoạt động chân chính

Bản chất của Hội bảo vệ người tiêu dùng thể hiện tôn chỉ mục đích của hội và quy định rõ tại điều lệ, thể hiện những nét đặc trưng sau:

Thứ nhất, Hội bảo vệ người tiêu dùng là tổ chức xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện của các thành viên nhằm mục đích bảo vệ người tiêu dùng và các nhà sản xuất chân chính, góp phần phát triển bền vững và ổn định của nền kinh tế.

Thứ hai, đặc thù của Hội Bảo về người tiêu dùng là hội không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các thành viên của hội mà hội còn bảo vệ cho tất cả các người tiêu dùng khác bị vi phạm quyền lợi. Mặt khác thông qua các hoạt động của hội để chống hàng nhái, hàng giả, chống các hoạt động vi phạm pháp luật về nhãn mác, tiêu chuẩn, quy chuẩn. Hội cũng bảo vệ các doanh nghiệp sản xuất chân chính,.. góp phần cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước.

Cụ thể trong lĩnh vực khắc dấu, Hội bảo vệ người tiêu dùng bảo vệ lợi ích của khách hàng khắc dấu và bảo vệ quyền lợi của các cơ sở khắc dấu, cơ sở cung cấp con dấu hoạt động chân chính: cung cấp các dịch vụ khắc dấu tốt, con dấu chất lượng, cung cấp các thông tin chính xác về các sản phẩm dấu cũng như các dịch vụ khắc dấu, có các chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm phát triển bền vững,…

Hội bảo vệ người tiêu dùng là tổ chức xã hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và các doanh nghiệp hoạt động chân chính. Góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Hy vọng bài viết này, sẽ cung cấp cho các khách hàng có nhu cầu khắc dấu chức danh nói chung và khắc dấu nói chung có những kiến thức bổ ích để bảo vệ quyền lợi của mình.