by

HỎi & Đáp: Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Tôi và 1 nhóm bạn đang muốn thành lập công ty cổ phần hoạt động ở lĩnh vực thời trang. Chúng tôi dự định sẽ thành lập công ty tại Quảng Ninh. Xin hỏi thủ tục để thành lập công ty cổ phần thế nào? Mong công ty Luật Việt Tín tư vấn giúp chúng tôi.

>> Thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài

>> Thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

>> Thành lập công ty liên doanh

Trả lời:

Về vấn đề của bạn chúng tôi Luật Việt Tín xin tư vấn như sau:

Trường hợp của bạn nếu thành lập công ty CP tại tỉnh Quảng Ninh thì bạn phải làm thủ tục tại Phòng Đăng ký kinh doanh của tỉnh Quảng Ninh.

HỎi & Đáp: Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Về hồ sơ cần phải chuẩn bị, theo quy định tại Điều 20 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký thành lập doanh nghiệp thì hồ sơ để bạn đăng ký thành lập công ty CP sẽ bao gồm các loại giấy tờ như sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2. Dự thảo Điều lệ của công ty. Dự thảo điều lệ của công ty phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông đã sáng lập ra công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông sáng lập công ty. Các thành viên, cổ đông sáng lập sẽ phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật theo điều lệ công ty;

3. Danh sách các cổ đông sáng lập ra công ty cổ phần phải lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách các cổ đông sáng lập phải có:

a) Bản sao hợp lệ 1 trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như (hộ chiếu, Chứng minh nhân dân,…) đối với trường hợp thành viên sáng lập ra công ty hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;

b) Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký công ty hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người được đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với CTY kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Như vậy, các bạn chỉ cần phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hồ sơ theo đúng quy định ở trên để nộp lên phòng Đăng ký kinh doanh của tỉnh Quảng Ninh, sau khoản 5 đến 6 ngày làm việc bắt đầu từ ngày các bạn nộp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty cho bạn.