by

Khái quát về chỉ dẫn địa lý trên thế giới

Chỉ dẫn địa lý với chức năng kết nối sản phẩm với xuất xứ của sản phẩm, chỉ dẫn địa ký không chỉ giúp tăng thêm giá trị cho nền kinh tế, xã hội của khu vực đó, không chỉ ở phương diện thương mại mà còn cả lợi ích văn hóa, quảng bá hình ảnh của vùng miền.

đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Hiện nay trên toàn thế giới số lượng đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý là hơn 10.000; giá trị thương mại ước tính khoảng 50 tỷ đôla Mỹ. Nhiều chỉ dẫn địa lý nổi tiếng như: rượu vang Bordeaux , phô mai Parmigiano-Reggiano và khoai tây Idaho. Tuy nhiên, số lượng các chỉ dẫn địa lý ít được biết đến thì nhiều hơn và các chỉ dẫn địa lý  này thường chưa được đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Khoảng 90% các chỉ dẫn địa lý đến từ các quốc gia trong OECD ( tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế gồm 30 nước có nền kinh tế phát triển) , trong khi đó, hơn 160 quốc gia còn lại, phần lớn là các nước chưa hoặc đang phát triển. Nhiều quốc gia nhận thức ngày càng rõ rằng chỉ dẫn địa lý chính là một cơ hội, chúng có những thuộc tính thể chất và văn hóa độc đáo mà có thể chuyển thành sản phẩm khác biệt. Những tài sản vật chất và văn hóa hình thành nên giá trị cơ bản cho các đặc trưng mà các GIs tạo nên.

Một chỉ dẫn địa lý báo hiệu cho sự liên kết không phải chỉ riêng giữa sản phẩm với xuất xứ cụ thể của nó, mà còn là sợi dây kết nối phương pháp sản xuất độc đáo với các phẩm chất khác biệt của sản phẩm. Do đó, nhiều chỉ dẫn địa lý tiềm ẩn trong mình niềm tin thị trường và tính xác thực. Hiển nhiên rằng sau đó, các chỉ dẫn địa lý có được danh tiếng đáng kể ở các quốc gia, từ Pháp, Mỹ đến Ấn Độ và Mexico.