by

Khái quát về nhãn hiệu nổi tiếng

Nhãn hiệu được coi là nổi tiếng khi nhãn hiệu đó được sử dụng liên tục cho sản phẩm, dịch vụ có uy tín làm cho nhãn hiệu đó được công chúng biết đến một cách rộng rãi, ví dụ các nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng trên thế giới như Coca Cola, A-one, Budweiser hay Mercedes, nhãn hiệu nổi tiếng không cần tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Phạm vi bảo hộ  của nhãn hiệu nổi tiếng là bao gồm tất cả các loại sản phẩm, dịch vụ  có trên thị trường.

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Theo  quy định tại Điều 75 Luật sở hữu trí tuệ, các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng  gồm (i) số lượng người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu đó thông qua việc mua bán, tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo nhãn hiệu đó; (ii) phạm vi lãnh thổ mà dịch vụ, hàng hóa mang nhãn hiệu lưu hành; (iii) doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra thị trường, lượng dịch vụ đã được cung cấp; (iv) thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu đó; (v) uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; (vi) số lượng quốc gia  đã bảo hộ nhãn hiệu đó; (vii) số lượng quốc gia đã công nhận nhãn hiệu đó là nổi tiếng; (viii) giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử  dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

Trước đây, để một nhãn hiệu được coi là nhãn hiệu nổi tiếng, chủ sở hữu nhãn hiệu phải tiến hành nộp đơn yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ công nhận một nhãn hiệu là nhãn hiệu nổi tiếng. Cục Sở hữu trí tuệ  sẽ căn cứ vào số lượng người tiêu dùng biết đến sản phẩm của chủ sở hữu nhãn hiệu (thông qua các số liệu về thời gian sử dụng hay doanh thu của sản phẩm) để xác định và cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng. Nhãn hiệu nổi tiếng sẽ được bảo hộ kể từ ngày cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng. Nhãn hiệu này sẽ được bảo hộ cho tới chừng nào nó vẫn còn là một nhãn hiệu có uy tín, đầy đủ tiêu chí đáp ứng là một nhãn hiệu nổi tiếng. Do đó, trước ngày được Cục Sở hữu trí tuệ  cấp giấy chứng nhận thì nhãn hiệu đó vẫn chưa được coi là nổi tiếng, vì vậy các hành vi sử  dụng nhãn hiệu cho sản phẩm khác với sản phẩm bảo hộ cũng sẽ không bị coi là xâm phạm cho đến khi Cục Sở hữu trí tuệ  cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng. Điều này tạo nên một số bất cập nhất định, bởi lẽ những thiệt hại phát sinh do xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng từ trước khi nhận được giấy chứng nhận của Cục SHTT sẽ không được bồi thường. Từ ngày 01/07/2006, qui định này bị bãi bỏ (do Luật Sở hữu trí tuệ  không qui định trình tự như vậy). Một nhãn hiệu được công nhận nổi tiếng hay không sẽ do các bên tự chứng minh khi xảy ra tranh chấp trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mọi thắc mắc cần giải đáp liên quan đến nhãn hiệu và đăng ký nhãn hiệu độc quyền quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến Việt Tín để được các chuyên viên tư vấn, hỗ trợ.