by

Luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư cần sớm ban hành

Hình thức hợp đồng Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao (BOT) sẽ sớm được áp dụng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông, theo báo cáo gửi Đoàn Giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội của Chính phủ vừa qua.

  • Thông tin về luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mới nhất

Trong báo cáo Chính phủ gửi Đoàn Giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã nhấn mạnh tới mối quan tâm cần ban hành một khung pháp lý đủ mạnh càng sớm càng tốt để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với hình thức đầu tư Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao, bởi hình thức đầu tư này đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn có khá nhiều ý kiến bên lề cho rằng, việc quản lý nguồn thu vào của các trạm thu phí chưa hoạt động thực sự hiệu quả. Các trạm này được phản ánh rằng vẫn còn xuất hiện các hiện tượng gian lận trong thu phí. Bên cạnh đó, thời điểm hiện tại thì vẫn chỉ kêu gọi được nhà đầu tư trong nước với nguồn lực tương đối hạn chế, mà chưa có khả năng kêu gọi được nhà đầu tư nước ngoài cũng như các nguồn vốn tín dụng từ nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư cần sớm ban hành

Mặt khác, có thể dễ dàng nhận thấy, vẫn còn tồn tại rất nhiều hạn chế chưa được khắc phục hoàn toàn. Chẳng hạn như một số công trình sau khi đưa vào khai thác có khuyết điểm về chất lượng công trình như hằn lún vệt bánh xe, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác dự án; một số dự án có tính chất gấp rút, để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng nên quá trình thực hiện trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư chưa thực sự chặt chẽ và đúng quy trình theo quy định.

Căn cứ vào báo cáo này của Chính phủ, Chính phủ đã tỏ ra vô cùng tích cực trong công cuộc cải cách các cơ chế, chính sách và hoàn thiện quy trình tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng như toàn bộ hệ thống pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (trong đó có hình thức hợp đồng Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao), từng bước hoàn thiện một cách toàn diện khung pháp lý sao cho thật rõ ràng và minh bạch, phù hợp với yêu cầu của quốc tế và Việt Nam, khắc phục được nhiều nhất những nhược điểm của các quy định được ban hành trước đây. Cũng theo bản báo cáo này, các quy định về đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao BOT chính là cơ sở pháp lý đầu tiên về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong phát triển kết cấu hạ tầng tại nước ta trong giai đoạn kế tiếp.