by

Miễn nhiệm ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Trong công ty cổ phần, ban kiểm soát là một trong những cơ quan nắm giữ vị trí quan trọng trong việc giám sát hoạt động quản lý và điều hành công ty. Để trở thành thành viên của bộ phận này, cần phải đáp ứng đầy đủ một số tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp phải miễn nhiệm, bãi nhiệm ban kiểm soát.

Tiêu chuẩn để trở thành thành viên Ban kiểm soát

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát có số lượng từ 3-5 thành viên và nhiệm kỳ không quá 5 năm. Ban kiểm soát trong công ty cổ phần cần phải có một nửa số lượng thành viên thường trú tại Việt Nam và có ít nhất 1 người là kế toán hoặc kiểm toán viên. Đây là một cơ quan giữ vị trí quan trọng khi thành lập công ty cổ phần.

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Từ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ hành vi dân sự
  •  Không phải là người có mối quan hệ mật thiết như: vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác
  • Không được giữ các chức vụ quản lý trong công ty
  • Không nhất thiết là người lao động hoặc là cổ đông của công ty cổ phần
  • Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập công ty

Miễn nhiệm ban kiểm soát trong công ty cổ phần

mien-nhiem-ban-kiem-soat-trong-cong-ty-co-phan

Khi các thành viên thuộc ban kiểm soát trong công ty cổ phần không còn đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, thì sẽ bị miễn nhiệm và bãi nhiệm. Quyết định này cũng sẽ áp dụng tương tự với các trường hợp mà thành viên ban kiểm soát không thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình đối với công ty trong thời gian là 6 tháng.

Bên cạnh đó, các thành viên này cũng sẽ được bãi nhiệm, miễn nhiệm khi chủ động có đơn xin từ chức. Điều này cũng phụ thuộc vào các quy định khác theo Điều lệ công ty.

Trong trường hợp Ban kiểm soát công ty cổ phần vi phạm nghiêm trọng các quyền hạn và nghĩa vụ của mình, đồng thời có nguy cơ gây thiệt hại cho công ty, HĐQT sẽ tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xem xét cũng như miễn nhiệm Ban kiểm soát và bầu ban kiểm soát mới thay thế.

Để được tư vấn đăng ký kinh doanh cũng như các thủ tục pháp lý liên quan đến loại hình công ty cổ phần, hãy nhấc máy lên và liên hệ ngay với Luật Việt Tín theo đường dây nóng:

0945 292 808 / 0978 635 623
Email: luatviettin@gmail.com
Rất mong được hợp tác cùng quý khách!
Trân trọng.