by

Môi trường đầu tư và mối quan tâm từ nhà đầu tư nước ngoài

Khi đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến môi trường đầu tư, và dưới con mắt của họ môi trường đầu tư được xem xét ở nhiều khía cạnh như:

Môi trường chính trị: Sự ổn định chính trị, uy tín, năng lực điều hành của chính phủ, sự nhất quán trong chính sách phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại.

Môi trường tự nhiên: Vị trí địa lý, diện tích tự nhiên, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, các nguồn tài nguyên khoáng sản và khả năng khai thác, mức độ ô nhiễm môi trường.

Môi trường quốc tế: Nguy cơ xung đột quân sự trong khu vực, quan hệ ngoại giao với các nước, sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với chính sách ngoại giao và phát triển kinh tế;

Môi trường đầu tư và mối quan tâm từ nhà đầu tư nước ngoài

Môi trường kinh tế: Dung lượng và sức mua của thị trường; năng lực cạnh tranh của toàn nền kinh tế và của ngành, lĩnh vực đầu tư, năng lực điều tiết thị trường, chính sách bảo hộ của chính phủ đối với các ngành sản xuất trong nước, mức độ mở cửa thị trường ra bên ngoài, sự hợp tác kinh tế thông qua các diễn đàn song phương và đa phương;

Môi trường hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống đường xá, cầu cống, sân bay, hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông,…

Môi trường lao động: Khả năng cung ứng lao động tại chỗ, chất lượng nguồn nhân lực, tính tự giác, kỷ luật của người lao động, giá thuê lao động

Môi trường pháp lý: Liên quan đến thủ tục đăng ký đầu tư nên đây được đánh giá là nhân tố then chốt trong môi trường đầu tư.

Việt Nam là quốc gia được đánh giá là môi trường đầu tư tốt, với những ưu đãi, chính sách nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, ta có thể nhận thấy ngày càng nhiều hơn nữa nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên cơ quan nhà nước cũng cần xem xét kỹ lưỡng một dự án đầu tư có nên hay không nên thực hiện Tại Việt Nam, nhất là những lợi ích cũng như hậu quả lâu dài mà chúng ta sẽ có.