by

Nhà đầu tư nước ngoài chi lớn mua cổ phần ở Việt Nam

Trong các hình thức đầu tư, mặc dù thành lập tổ chức kinh tế được nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn nhiều nhất nhưng cũng không thể xem nhẹ hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế. Bạn sẽ giật mình khi nhìn vào con số thống kê trong vòng một năm qua, đã có 3.141 doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị góp vốn là 2,948 tỷ USD.

Đây là thông tin được tiết lộ lần đầu tiên do Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố số liệu về tình hình đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, thay vì chỉ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài như trước đây. Nhìn vào con số này có thể thấy Nhà nước ta đã khá thành công trong việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Là một thị trường tiềm năng trong phát triển kinh tế, nhưng lại thiếu vốn đầu tư nên đầu tư nước ngoài là kênh huy động đầu tư cực kỳ hiệu quả và nhanh chóng.

Nhà đầu tư nước ngoài chi lớn mua cổ phần ở Việt Nam

Tuy nhiên con số này cũng nói đến bài học cần được suy nghĩ với các nhà đầu tư trong nước khi họ đang mất dần vị trí trên chính thị trường của mình mặc dù nhà nước đã áp dụng rất nhiều những chính sách bảo đảm, khuyên khích đầu tư, đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư. Trước đây vì cho rằng trong thủ tục đầu tư, pháp luật quy định thủ tục và điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài là như nhau, đều phải tiến hành xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, rất khó khăn cho nhà đầu tư trong nước.

Nhưng khi Luật đầu tư 2014 ra đời và hiệu lực câu chuyện này đã được giải quyết nhưng nhà đầu tư trong nước vẫn không thực sự phát huy một cách rõ rệt và nổi bật vai trò và vị trí của mình.