by

Số nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng kỷ lục

Gần 500 nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam được cấp mã số giao dịch chứng khoán tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2016, tăng kỷ lục so với các năm trước.

Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), tổng cộng có tới 496 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán trong giai đoạn từ tháng 1 cho đến hết tháng 4 năm 2016, tăng 140% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây cũng là con số cao nhất trong 4 tháng đầu năm kể từ năm 2010 – năm 2016 VSD bắt đầu cung cấp các số liệu thống kê.

số nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch 4 tháng đầu năm

Trong 4 tháng, VSD đã cấp mã số giao dịch cho 395 nhà đầu tư cá nhân tăng 184% và 101 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài tăng 50,7%, so với cùng kỳ năm trước.

nhà đầu tư cá nhân và tổ chức nước ngoài được cấp mã số giao dịch 4 tháng

Đáng chú ý ở đây, số nhà đầu tư cá nhân nước ngoài vào Việt Nam trong tháng 3 đạt tới con số 123 người – vượt mức cao kỷ lục được thiết lập trước đó vào tháng 6 năm 2010 là 122 người.

nhà đầu tư cá nhân nước ngoài được cấp mã giao dịch

Làn sóng nhà đầu tư tổ chức lại chững lại sau khi ồ ạt vào Việt Nam những tháng cuối  của năm 2015.

nhà đầu tư tổ chức nước ngoài được cấp mã số giao dịch

Kể từ đầu năm 2016, có 2 nhà đầu tư nước ngoài hủy mã số giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

Tính đến hết tháng 4 năm 2016, đã có tổng cộng 19.016 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán ở Việt Nam, trong đó có 16.108 nhà đầu tư cá nhân và 2.908 nhà đầu tư tổ chức.

số nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch đến tháng 4/2015

Những nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng nhanh kể từ đầu tháng 5 năm 2015 khi bắt đầu có những đồn đoán về việc tăng tỷ lệ sở hữu cho các nhà đầu tư nước ngoài trước khi Nghị định 60 về việc nới rộng chính thức được đưa ra vào tháng 9 năm 2015. Trong kỳ đại hội cổ đông vừa qua, có rất nhiều công ty đã thông qua nghị quyết về  việc nới rộng, tạo sự hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài.