by

Nhãn hiệu hàng hóa là gì?

Dựa trên quy định của pháp luật có thể hiểu nhãn hiệu hàng hóa là các dấu hiệu để phân biệt các hàng hóa và dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Dựa trên khái niệm này, ta có thể nhận thấy rằng quy định này cũng khá tương đồng với quy định của pháp luật của các quốc gia trên thế giới mặc dù cơ chế đăng ký nhãn hiệu hàng hóa giữa các nước có thể khác nhau.

Nhãn hiệu hàng hóa là gì?

Về cơ bản, nhãn hiệu hàng hóa có những đặc điểm sau:

Thứ nhất, về mục đích sử dụng nhãn hiệu hàng hóa là nhằm phân biệt hàng hóa của nhà sản xuất kinh doanh này với hàng hóa cạnh tranh khác. Chính mục đích sử dụng của nhãn hiệu hàng hóa đã yêu cầu nhãn hiệu này cần phải có sự phân biệt với nhãn hiệu khác.

Thứ hai, các loại dấu hiệu có khả năng là nhãn hiệu hàng hóa. Pháp luật không quy định bằng cách liệt kê  cụ thể danh sách các dấu hiệu cố định có thể trở thành nhãn hiệu hàng hóa mà chỉ đưa ra các loại dấu hiệu phổ biến cơ bản như: chữ cái, ngôn ngữ, hình ảnh, ký hiệu, sự kết hợp các yếu tố này, màu sắc…So với các quy định của pháp luật các nước trên thế giới thì Việt Nam chưa quy định về các loại dấu hiệu được bảo hộ như âm thanh, mùi vị, cách thức trình bày sản phẩm. Do trình độ phát triển khoa học, công nghệ của Việt Nam còn hạn chế và nền kinh tế chưa đáp ứng được khả năng bảo hộ những dấu hiệu kể trên, do vậy những dấu hiệu này chưa được bảo hộ. Nhưng trong tương lai, để hội nhập cùng với các nền kinh tế trên thế giới thì khả năng rất cao là Việt Nam cũng sẽ bảo hộ những dấu hiệu kể trên.

Trên đây, là những thông tin khái quát về nhãn hiệu hàng hóa mà chúng tôi cung cấp cho người đọc có thể tìm hiểu thêm. Mọi ý kiế thắc mắc cần giải đáp về nhãn hiệu, đăng ký nhãn hiệu độc quyền quý khách có thể liên hệ tới Việt Tín để được các chuyên viên của chúng tôi tư vấn trực tiếp.