by

Những biện pháp để giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

Trrong nhiều trường hợp, biện pháp tốn kém nhất để giải quyết việc xâm phạm quyền khi đã đăng ký sở hữu trí tuệ là tiến hành kiện tụng tại tòa nơi có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ, đặc biệt khi quyền sở hữu trí tuệ của công ty bạn bị các “đối thủ” có hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến SHTT trong cùng hoặc không cùng hệ thống pháp luật. Nếu không cùng hệ thống pháp luật, công ty của bạn sẽ phải thực thi quyền ở nhiều địa điểm khác nhau và tại nhiều tòa án khác nhau. Vì lý do này, bạn có thể cần một cơ chế giải quyết tranh chấp khác, thường là trọng tài hoặc hòa giải, mà rẻ hơn và tiết kiệm thời gian hơn so với việc kiện tụng tại tòa án. Sử dụng biện pháp trọng tài và hòa giải nghĩa là tìm kiếm sự đồng thuận.

đăng ký sở hữu trí tuệ

Trọng tài nhìn chung có ưu điểm là thủ tục ít chính thống hơn so với tòa án và quyết định của trọng tài thường dễ thực thi hơn ở cấp độ quốc tế. Một ưu điểm của hòa giải là các bên vẫn kiểm soát được quá trình giải quyết tranh chấp. Vì vậy, điều này giúp giữ gìn các mối quan hệ kinh doanh tốt với công ty khác mà bạn muốn hợp tác trong tương lai. Tuy nhiên, quyết định của người hòa giải không có tính bắt buộc đối với các bên có liên quan và vì thế, biện pháp hòa giải có thể có ít “ hiệu lực” để giải quyết tranh chấp. Thông thường, trọng tài và hòa giải là một biện pháp thay thế rất tốt cho (hoặc ít nhất là việc hòa giải sẽ ít tốn kém hơn so với) việc kiện tụng tại tòa án. Là một bộ phận của chiến lược kinh doanh, tốt hơn hết công ty của bạn hãy bổ sung các điều khoản thích hợp vào trong các hợp đồng để áp dụng vào việc giải quyết các tranh chấp trước tiên (và có thể là duy nhất) bằng biện pháp trọng tài và hòa giải, nếu có thể.

Trung tâm Trọng tài và Hòa giải của WIPO

Trung tâm trọng tài  và Hòa giải của WIPO là một trong số các cơ quan mà bạn có thể tiếp cận để được hỗ trợ giải quyết tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ mà không cần khởi kiện tại tòa án. Trung tâm cung cấp các dịch vụ giải quyết tranh chấp thương mại giữa các doanh nghiệp tư nhân, gồm cả doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính vì vậy để chống lại các đối thủ có hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến SHTT thì doanh nghiệp của bạn có thể nhờ sự trợ giúp của Trung tâm Trọng tài và Hòa giải của WIPO.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng giữa các bên, Trung tâm Trọng tài và Hòa giải của WIPO đã cung cấp các điều khoản hợp đồng mẫu liên quan đến việc giải quyết tranh chấp sau này trong các hợp đồng nhất định. Các điều khoản mẫu của WIPO có thể được tìm thấy ở nhiều hợp đồng khác nhau liên quan đến sở hữu trí tuệ, bao gồm sáng chế, bí quyết kỹ thuật, li-xăng phần mềm, nhượng quyền thương mại, thỏa thuận sử dụng chung nhãn hiệu, hợp đồng phân phối, liên doanh, hợp đồng nghiên cứu và phát triển, hợp đồng triển khai các công nghệ nhạy cảm, các vấn đề sở hữu quan trọng trong hợp đồng mua bán và sáp nhập, hợp đồng tiếp thị dụng cụ thể thao, và các hợp đồng liên quan đến hoạt động xuất bản, âm nhạc và phim ảnh. Các điều khoản mẫu của WIPO có thể thường xuyên tìm thấy trong các hợp đồng li-xăng có hiệu lực giữa các bên ở các nước khác nhau.