by

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid là hình thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế được áp dụng đối với các nước là thành viên của Nghị định thư Madrid.   Danh sách các nước là thành viên của Nghị định thư Madrid: Albania, Antiqua and Babuda, Armenia,

by

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu

Việt Tín chuyên cung cấp dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu, tư vấn miễn phí đăng ký nhãn hiệu, cung cấp hồ sơ thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Lựa chọn, sử dụng dịch vụ tư vấn của Công ty Luật Việt Tín chúng tôi, quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về

by

Thủ tục sử lý đơn đăng ký logo độc quyền

Để đảm bảo cho việc đăng ký logo độc quyền của quý công ty được thuận lợi hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được cung cấp dịch vụ đăng ký logo độc quyền với nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực này. Với trách nhiệm nghề nghiệp chúng

by

Bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam thì việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền không phải là nghĩa vụ bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu. Mặc dù đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền không phải là thủ

by

Việt Tín chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký sáng chế

Việt Tín chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký sang chế, tư vấn miễn phí đăng ký sang chế, cung cấp hồ sơ thủ tục đăng ký sang chế. Lựa chọn, sử dụng dịch vụ tư vấn của Công ty Luật Việt Tín chúng tôi, quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về

by

Tính thống nhất của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Sở hữu công nghiệp là khái niệm chỉ lĩnh vực pháp lý bảo hộ quyền sở hữu đối với các thành quả nghiên cứu triển khai có thể áp dụng công nghiệp. Yêu cầu về tính thống nhất của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, bao gồm: Mỗi đơn đăng ký sở hữu công

by

Phát triển thương hiệu thông qua kiểu dáng công nghiệp

Việc thu hút khách hàng trong một thị trường chật chội luôn là một thử thách lớn, ngay cả đối với những sản phẩm sản xuất được theo công nghệ hàng đầu. Thương hiệu hay nhãn hiệu đều đóng vai trò rất quan trọng. Nhưng, nhãn hiệu thường chỉ là hình thức bên ngoài, có

by

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Luật Việt Tín chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền, hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu độc quyền, đại diện khách hàng thực hiện đăng ký nhãn hiệu độc quyền với cơ quan có thẩm quyền. Công ty Luật Việt Tín chúng tôi là một trong