by

Pháp đứng thứ ba thế giới về thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài nước ngoài hoạt động tại Pháp đã tạo ra khoảng 2,5 triệu việc làm, trong đó đầu tư cho nghiên cứu phát triển chiếm gần 20% và đầu tư phục vụ xuất khẩu chiếm 40%.

>> các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài

>> các hình thức đầu tư

Theo số liệu của báo La Croix của Pháp dẫn số liệu cho thấy năm 2009, Pháp đứng vị trí thứ ba thế giới về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc.

Năm 2009, nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Pháp chỉ giảm 35%, trong khi đó mức giảm trung bình tính trên toàn thế giới là 40% và riêng nước Anh giảm đến 93%.

Pháp đứng thứ ba thế giới về thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Ngoài ra, số lượng các dự án có vốn đầu tư nước ngoài có tác dụng tạo việc làm được đăng ký tại Pháp vẫn được duy trì triển khai đúng tiến độ như các năm trước.

Các công ty nước ngoài hoạt động tại Pháp đã tạo ra khoảng 2,6 triệu việc làm, trong đó đầu tư cho nghiên cứu phát triển chiếm trên 20% và đầu tư phục vụ xuất khẩu chiếm 40%.

Hiện nay, Pháp đang dẫn đầu ở vị trí thứ nhất trên thế giới về chính sách thuế đối với các hoạt động đầu tư phát triển; đứng thứ hai ( chỉ sau Anh) về tỷ lệ thu hút sinh viên nước ngoài trong các chương trình đào tạo bậc cao; xếp thứ tư (sau Mỹ, Bỉ, Hà Lan ) về năng suất lao động; đồng thời cũng đứng hàng thứ tư thế giới về sản lượng bình quân tính trên đầu người.