by

Quy định về người uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Trong chúng ta, hẳn không mấy ai xa lạ với các cuộc họp đại hội đồng cổ đông ở công ty cổ phần. Đây là một công việc cực kỳ quan trọng và cần thiết đối với sự phát triển của mỗi công ty. Hãy cùng Luật Việt Tín tìm  hiểu ai là người được uỷ quyền tham dự và biểu quyết trong các cuộc họp này.

Quy định về người uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Khi thành lập công ty cổ phần, các cổ đông thường xuyên phải dự các cuộc họp do Đại hội đồng cổ đông triệu tập. Để có quyền dự họp, cổ đông là cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác bằng văn bản.

Nếu cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo uỷ quyền theo quy định của pháp luật hiện hành thì được uỷ quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Bên cạnh đó, việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập thành một văn bản nhất định.

quyen-du-hop-dai-hoi-dong-co-dong

Nội dung của văn bản đó phải có chữ ký hợp lệ của người uỷ quyền và đáp ứng đầy đủ các quy định sau đây:

  •  Cổ đông là cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được uỷ quyền một cách hợp lệ
  •  Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền thì phải có chữ ký hợp lệ của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
  • Các trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền mới được phép dự họp
  •  Văn bản uỷ quyền phải được chuẩn bị đầy đủ và hợp lệ trước khi vào phòng họp.

Bên cạnh đó, khi sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập công ty  của Luật Việt Tín, Quý khách hàng và doanh nghiệp sẽ được tư vấn cụ thể về hiệu lực phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền như sau:

  • Người uỷ quyền đã mất, bị hạn chếhoặc mất hẳn năng lực hành vi dân sự
  • Người uỷ quyền đã chấm dứt hoàn toàn việc uỷ quyền
  • Nếu công ty nhận được thông báo bằng văn bản về một trong các trường hợp đặc biệt chậm nhất một ngày trước khi khai mạc, sẽ không áp dụng một số quy định của pháp luật hiện hành.

Cuối cùng, nếu có hoạt động chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ ngày hoàn tất danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đông cổ đông, thì người nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ có quyền dự họp thay cho người đã chuyển nhượng.

Để biết thêm chi tiết cũng như được tư vấn về các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh trong công ty cổ phần, xin quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY LUẬT VIỆT TÍN
Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623
Email: luatviettin@gmail.com
Rất mong được hợp tác cùng quý khách!
Trân trọng.