by

Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật

Để bảo hộ sáng chế thì chủ sở hữu sáng chế cần tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế. Nhưng hầu như các cá nhân, tổ chức lại gần như rât ít khi biết được quy định của pháp luật về đăng ký sáng chế như thế nào. Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng quý khách vui lòng liên hệ đến Luật Việt Tín để được tư vấn, hỗ trợ các thông tin cần thiết.

thủ tục đăng ký sáng chế

Quyền sở hữu liên quan đến các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật như thế nào? Thì trước tiên cần hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật là gì: Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO) định nghĩa tiêu chuẩn là “một tài liệu được thiết lập thông qua sự đồng thuận và được phê chuẩn bởi một tổ chức đã được thừa nhận quy định về việc sử dụng, các quy tắc, hướng dẫn hoặc các đặc điểm thông thường và lặp đi lặp lại của các hoạt động hoặc kết quả của chúng nhằm đạt được kết quả ở mức tốt nhất trong hoàn cảnh nhất định”.

Có rất nhiều loại tiêu chuẩn phục vụ các mục đích khác nhau. Các tiêu chuẩn làm cho cuộc sống trở nên đơn giản và an toàn hơn đối với người tiêu dùng, chúng làm tăng độ tin cậy và tính hiệu quả của nhiều loại hàng hóa và dịch vụ, đặc biệt chúng hỗ trợ thương mại. Các tiêu chuẩn nói chung được xây dựng để sử dụng một cách tự nguyện. Tuy nhiên, pháp luật và các quy định có thể buộc phải phù hợp với một số tiêu chuẩn nhất định. Đây có thể là các trường hợp cụ thể liên quan đến  các tiêu chuẩn về sức khỏe, độ an toàn hoặc môi trường của nước đó. Hầu hết các cơ quan xây dựng tiêu chuẩn quốc gia hoặc các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn để có trang web, mà ở đó bạn có thể tìm thấy danh sách các tiêu chuẩn hiện hành.

Sáng chế theo chuẩn mực và các quy định kỹ thuật

Các tiêu chuẩn thường được xây dựng bởi các ủy ban kỹ thuật gồm một số chủ thể và chuyên gia trong lĩnh có liên quan. Trong quá trình xây dựng bởi các tiêu chuẩn kỹ thuật, các thành viên có thể khiến ủy ban chú ý tới thực tế là có thể có một hoặc nhiều “sáng chế thiết yếu” cần đáp ứng tiêu chuẩn phân loại sáng chế quốc tế, có nghĩa là sẽ không thể đáp ứng tiêu chuẩn mà không vi phạm độc quyền sáng chế. Vì vậy, sự cho phép của chủ sở hữu sáng chế là cần thiết và điều đó có nghĩa là cần phải trả tiền cho việc sửu dụng sáng chế theo hợp đồng li-xăng.

Theo nguyên tắc chung, rất nhiều cơ quan xây dựng tiêu chuẩn không khuyến  khích sử dụng công nghệ độc quyền hoặc công nghệ được bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực tiêu chuẩn; họ chỉ ủng hộ việc sử dụng  các công nghệ độc quyền hoặc công nghệ được bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực tiêu chuẩn; họ chỉ ủng hộ việc sử dụng các công nghệ này trong các “trường hợp ngoại lệ” được lý giải bởi các “ lý do kỹ thuật”. Trong trường hợp đó, chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế về công nghệ được coi là rất quan trọng trong việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn có thể được ủy ban kỹ thuật của cơ quan xây dựng tiêu chuẩn liên hệ và đề nghị đàm phán hợp đồng  li-xăng với người sử dụng tiêu chuẩn này dựa trên các điều kiện và điều khoản hợp lý và bình đẳng. Cũng có những trường hợp mà để phù hợp với tiêu chuẩn có sẵn, bạn có thể lựa chọn một loạt công nghệ thay thế mà phần lớn là sử dụng các công nghệ được bảo hộ sáng chế.

Điều quan trọng cần phải hiểu là để tuân thủ các tiêu chuẩn hoặc nguyên tắc kỹ thuật đã có, bạn phải sử dụng công nghệ được tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế. Trong trường hợp đó, bạn cần nhận được li-xăng từ chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế. Đôi khi, chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế đồng ý cấp li-xăng miễn phí, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Ví dụ

Các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn có thể giải quyết các vấn đề này theo những cách khác nhau. Ví dụ, Viện kỹ thuật điện và điện tử (IEEE) cho rằng công nghệ được bảo hộ sáng chế có thể được đưa vào tiêu chuẩn của IEEE với điều kiện phải có sự lý giải về kỹ thuật.

Nhóm công tác của IEEE có thể gửi cho chủ sở hữu “sáng chế thiết yếu” một yêu cầu về thư bảo đảm. Trong thư bảo đảm này, chủ sở hữu sáng chế có thể thực hiện một trong số ba điều sau:

  • Khẳng định sẽ không thực thi sáng chế của mình chống lại những người áp dụng tiêu chuẩn.
  • Cung cấp li-xăng miễn phí và không phân biệt đối xử với các điều kiện và điều khoản hợp lý.
  • Cung cấp li-xăng không phân biệt đối xử với mức giá, điều kiện và điều khoản hợp lý.

Các nhóm công tác của IEEE không đánh giá mức độ hợp lý của các điều kiện và điều khoản của một hợp đồng li-xăng, và các công ty muốn tuân thủ tiêu chuẩn cần phải trực tiếp đàm phán hợp đồng li-xăng với chủ sở hữu sáng chế.

Là một doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn phải biết luật chơi để có thể đàm phán được các điều khoản khả thi nhất đối với công nghệ độc quyền đó- điều này là rất quan trọng để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn dù là tự nguyện hay bắt buộc.

Các tiêu chuẩn phổ biến

Giống như các tiêu chuẩn chính thức được các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn quốc tế quy định, rất nhiều tiêu chuẩn thực tế xuất hiện trên thị trường, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin và điện tử (ví dụ, trường hợp của Intel và Microsoft). Trong những trường hợp đó, doanh nghiệp của bạn có thể “buộc phải” sử dụng các công nghệ độc quyền hoặc công nghệ được bảo hộ sáng chế nếu việc phát triển, sản xuất, phân phối hoặc tiếp thị sản phẩm của bạn phụ thuộc vào công nghệ chuẩn trực tiếp. Nếu sản phẩm của bạn có sử dụng công nghệ độc quyền ở bất kỳ dạng nào, bạn cần phải xin phép và ký một hợp đồng li-xăng với chủ sở hữu công nghệ, kể cả khi nó liên quan đến tiêu chuẩn thực tế.