công bố hợp chuẩn

by

Có bắt buộc phải công bố hợp chuẩn hay không?

Công bố hợp chuẩn là một trong các thủ tục pháp lý cần thiết đối với mỗi sản phẩm,dịch vụ, hàng hoá mà các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh trên thị trường. Tuy nhiên, đây có phải là một hoạt động mang tính chất bắt buộc hay không? Hãy

by

Trình tự công bố hợp chuẩn như thế nào?

Công bố hợp chuẩn là một hoạt động mang tính chất tự nguyện đối với mỗi cá nhân, doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh các sản phẩm,hàng hoá, dịch vụ trên thị trường. Trình tự công bố hợp chuẩn diễn ra như thế nào?  Trình tự công bố hợp chuẩn Các cá nhân,

by

Nghĩa vụ của tổ chức chứng nhận hợp quy

Để được công bố hợp chuẩn, hợp quy, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn đưa sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật ra thị trường cần phải đăng ký chứng nhận hợp quy do các tổ chức chứng nhận hợp quy được các cơ quan chức năng có thẩm quyền chỉ định và