công bố hợp quy

by

Có bắt buộc phải công bố hợp chuẩn hay không?

Công bố hợp chuẩn là một trong các thủ tục pháp lý cần thiết đối với mỗi sản phẩm,dịch vụ, hàng hoá mà các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh trên thị trường. Tuy nhiên, đây có phải là một hoạt động mang tính chất bắt buộc hay không? Hãy

by

Nghĩa vụ của tổ chức chứng nhận hợp quy

Để được công bố hợp chuẩn, hợp quy, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn đưa sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật ra thị trường cần phải đăng ký chứng nhận hợp quy do các tổ chức chứng nhận hợp quy được các cơ quan chức năng có thẩm quyền chỉ định và

by

Phương thức đánh giá hợp quy thuốc bảo vệ thực vật

Thuốc bảo vệ thực vật là một trong những sản phẩm rất quan trọng và cần thiết đối với nhà nông. Chúng không chỉ có tác dụng giúp mùa màng thêm bội thu mà còn ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sức khỏe của người sản xuất và tiêu dùng. Chính vì vậy công bố hợp