công bố nguyên liệu thực phẩm

by

cong bo nguyen lieu thuc pham

Công bố sản phẩm là thủ tục các cá nhân doanh nghiệp cần thực hiện, thủ tục này là bắt buộc, do cơ quan chức năng kiểm soát. Tất cả các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ…đều cần công bố, bao gồm cả nguyên liệu thực phẩm. Nguyên liệu thực phẩm được xếp vào nhóm

by

Công bố nguyên liệu thực phẩm

Công bố nguyên liệu thực phẩm là một trong những thủ tục quan trọng và là điều kiện tiên quyết để đảm bảo chất lượng thực phẩm đối với mỗi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn đưa sản phẩm này ra thị trường một cách hợp pháp. Vậy thủ tục công bố như thế nào