đăng ký nhãn hiệu thương hiệu

by

đăng ký nhãn hiệu

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu của Luật Việt Tín Cung cấp văn bản pháp luật và tài liệu miễn phí Tư  vấn miễn phí hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Tư vấn và tra cứu khả năng bảo hộ của nhãn hiệu. Hỗ trợ làm tờ khai đăng

by

đăng ký nhãn hiệu độc quyền

(R) chữ viết tắt của từ Registered, nghĩa là thương hiệu hay nhãn hiệu này được đã được đăng ký. Nhãn hiệu có thể bao gồm tên nhãn hiệu, biểu tượng, hình ảnh, màu sắc,… được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Để đăng ký nhãn hiệu độc quyền, Doanh nghiệp cần làm

by

đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền là khi bắt đầu tiến hành hoạt động kinh doanh tại bất kỳ quốc gia nào, điều đầu tiên các doanh nghiệp cần quan tâm là đăng ký bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ mà tiêu biểu là đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Đây là cơ

by

đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Việt Nam là nước tham gia cả hai văn kiện Thỏa ước và Nghị định thư Madrid do vậy theo quy định thì mọi cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác của Việt Nam có thể đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo cả hai văn  kiện  Thỏa ước và  Nghị định thư Madrid.

by

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid là hình thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế được áp dụng đối với các nước là thành viên của Nghị định thư Madrid.   Danh sách các nước là thành viên của Nghị định thư Madrid: Albania, Antiqua and Babuda, Armenia,

by

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu

Việt Tín chuyên cung cấp dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu, tư vấn miễn phí đăng ký nhãn hiệu, cung cấp hồ sơ thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Lựa chọn, sử dụng dịch vụ tư vấn của Công ty Luật Việt Tín chúng tôi, quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về

by

Tra cứu nhãn hiệu hàng hóa

Việc tra cứu nhãn hiệu trước khi làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa có ý nghĩa rất quan trọng. Nó phát hiện và hạn chế các rủi ro trong quá trình cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Hiện nay có hai hình thức tra cứu nhãn hiệu hàng