dịch vụ đăng ký logo

by

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ LOGO TẠI VIỆT NAM

Theo quy đinh chung của Luật Sở hữu trí tuệ, khái niệm LOGO chỉ có trong giao dịch thông thường chúng ta hay dùng, khái niệm Luật học thì LOGO chính NHÃN HIỆU hoặc NHÃN HIỆU HÀNG HÓA, nhãn hiệu có 3 hình thức cơ bản như sau: nhãn hiệu hình:Bao gồm phần hình mà chúng ta hay gọi là LOGO nhãn