giấy phép kinh doanh

by

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Mục đích chính của sản xuất kinh doanh là sinh lợi. Do đó các nhà kinh doanh phải giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động và tăng giá trị sản phẩm. Để làm được điều đó, nhà kinh doanh phải có vốn đầu tư rất lớn để nâng cao công nghệ,