mã số mã vạch

by

Tìm hiểu về mã vạch 2 chiều QR

Cũng tương tự như những loại mã vạch khác, mã vạch QR muốn được đưa vào sử dụng cũng cần phải được doanh nghiệp hay chủ cửa hàng bán lẻ Đăng ký mã số mã vạch rồi mới được đưa vào sử dụng. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về các khái niệm liên

by

lợi ích của việc sử dụng mã số mã vạch

Mã số mã vạch vật phẩm là gì? Mà các doanh nghiệp phải đăng ký mã vạch sản phẩm. Mã vạch (Barcode) là hình ảnh tập hợp ký hiệu các loại vạch (Vạch như thế nào: Đậm, nhạt, dài, ngắn) thành nhóm vạch và định dạng khác nhau để các máy đọc gắn đầu Laser