quyền sở hữu trí tuệ

by

Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Tài sản Sở hữu trí tuệ là các sản phẩm sáng tạo của con người, để có thể tạo ra được các tài sản trí tuệ này thì cần phải đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc. Do vậy việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhằm giúp đảm bảo