thanh lap cong ty co phan

by

Quy định về điều lệ công ty cổ phần

Điều lệ công ty cổ phần chính là cam kết chúng của tất cả các cổ đông trong vấn đề hoạt động và quản lý công ty. Nếu muốn xác lập, sửa đổi hoặc huỷ bỏ điều lệ khi thành lập công ty cổ phần, cần phải tuân thủ theo quy định của pháp luật

by

Miễn nhiệm ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Trong công ty cổ phần, ban kiểm soát là một trong những cơ quan nắm giữ vị trí quan trọng trong việc giám sát hoạt động quản lý và điều hành công ty. Để trở thành thành viên của bộ phận này, cần phải đáp ứng đầy đủ một số tiêu chuẩn và điều kiện

by

Giao dịch nào phải được hội đồng quản trị đồng ý?

Khi thành lập công ty cổ phần, Hội đồng quản trị là một trong những bộ phận quản lý có quyền quyết định cao nhất. Chính vì vậy, có những hợp đồng, giao dịch phải được sự chấp thuận của hội đồng mới được phép thực hiện và triển khai. Hợp đồng, giao dịch phải

by

HỎi & Đáp: Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Tôi và 1 nhóm bạn đang muốn thành lập công ty cổ phần hoạt động ở lĩnh vực thời trang. Chúng tôi dự định sẽ thành lập công ty tại Quảng Ninh. Xin hỏi thủ tục để thành lập công ty cổ phần thế nào? Mong công ty Luật Việt Tín tư vấn giúp chúng tôi. >> Thành lập