by

Tài sản trí tuệ có thể được chứng khoán hóa hay không?

Tài sản trí tuệ là một loại tài sản của doanh nghiệp co thể là sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả… để bảo vệ tài sản trí tuệ đó thì các doanh nghiệp cần có những biện pháp bảo vệ như đăng ký sở hữu trí tuệ để chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến SHTT.

đăng ký sở hữu trí tuệ

Cho vay một phần hoặc toàn bộ dựa vào tài sản trí tuệ là một hiện tượng xảy ra gần đây, hiện tượng này chỉ thực sự được phát triển ở một số ít quốc gia ở một vài thị trường rất cụ thể. Khi doanh nghiệp muốn xâm nhập vào thị trường của một quốc gia nào đó thì cũng cần phải tìm hiểu các thông tin liên quan đến sở hữu trí tuệ cũng như quy định của quốc gia đó về đăng ký sở hữu trí tuệ.

Chứng khoán hóa thường đề cập đến việc tập hợp các tài sản tài chính khác nhau và việc phát hành cổ phiếu được đảm bảo bằng các tài sản đó. Về nguyên tắc, những tài sản này có thể yêu cầu bất kỳ mà có nguồn tiền mặt có thể dự đoán một cách hợp lý, hoặc thậm chí là nguồn thu độc quyền trong tương lai. Vì vậy, chứng khoán hóa là một khả năng đối với việc thanh toán trong tương lai các khoản phí chuyển giao sáng chế, nhãn hiệu hoặc bí mật thương  mại, hoặc từ các bản nhạc hoặc quyền thu âm của nhạc sĩ. Trên thực tế, một trong số những ví dụ điển hình nhất về chứng khoán hóa liên quan đến việc thanh toán tiền thù lao bản quyền của ca sỹ David Bowie ở Hoa Kỳ.

Hiện tại, thị trường cho các loại cổ phiếu dựa vào tài sản trí tuệ vẫn còn nhỏ vì số lượng người mua và người bán vẫn còn hạn chế. Nhìn chung, thị trường ưa chuộng các tài sản hữu hình hơn là các tài sản vô hình. Do thị trường cho các tài sản trí tuệ vẫn chưa phát triển và các kỹ thuật định giá tài sản trí tuệ chưa đủ chính xác, nên giá trị được định giá chưa có độ tin cậy cao. Ngoài ra, tài sản trí tuệ ( đặc biệt là sáng chế) thường đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao về một lĩnh vực công nghệ nhất định để có thể hiểu một cách chính xác và khai thác một cách có hiệu quả, mà những người cho vay thường thiếu những kiến thức chuyên môn này.

Tuy nhiên, do tài sản trí tuệ ngày càng tạo ra được nhiều tiền nên các cơ hội chứng khoán hóa ngày càng nhiều hơn. Sự phát triển của thị trường đã và đang nâng cao chất lượng và số lượng thông tin cho cả người vay và người cho vay. Ví dụ, ngày càng có nhiều doanh nghiệp công nghệ dựa vào các tài sản trí tuệ là nguồn tài sản và thu nhập chính của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sinh học và phần mềm. Tương tự tổng số doanh thu từ hợp đồng li-xăng ngày càng tăng và việc sử dụng các nguồn phí có được từ các hợp đồng li-xăng đang được sử dụng để quyết định giá trị của tài sản trí tuệ.

Một số quỹ đầu tư mạo hiểm của chính phủ cũng bắt đầu chấp nhận tài sản trí tuệ như là tài sản bảo lãnh cho các khoản vay.

Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến sở hữu trí tuệ, quý khách hàng vui lòng liên hệ với Việt Tín để được tư vấn miễn phí qua hotline: 1900.5656.89