by

Thẩm định đơn đăng ký logo độc quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam

Thẩm định đơn đăng ký logo độc quyền là một thủ tục bắt buộc trước khi cấp văn bằng bảo hộ cho chủ sở hữu logo, nhãn hiệu cần đăng ký. Việc thẩm định đơn bao gồm thẩm định về hình thức và thẩm định về nội dung, cụ thể được pháp luật Sở hữu trí tuệ quy định như sau:

dang-ky-logo-doc-quyen

Thẩm định về hình thức

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định hình thức để đánh giá tính hợp lệ của đơn.

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bị coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

  1. a) Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức;
  2. b) Đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được bảo hộ;
  3. c) Người nộp đơn không có quyền đăng ký, kể cả trường hợp quyền đăng ký cùng thuộc nhiều tổ chức, cá nhân nhưng một hoặc một số người trong số đó không đồng ý thực hiện việc nộp đơn;
  4. d) Đơn được nộp trái với quy định về cách thức nộp đơn quy định tại Điều 89 của Luật này;

đ) Người nộp đơn không nộp phí và lệ phí.

  1. 2. Công bố đơn đăng ký logo độc quyền

–  Thời gian công bố đơn là 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ là thời gian công bố đơn.

– Các đơn nhãn hiệu hợp lệ đều được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp. Công báo này được ấn hành hàng tháng. Bất cứ ai có nhu cầu có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp bản in Công báo và phải trả tiền mua Công báo.

  1. Thời gian thẩm định nội dung đơn đăng ký logo độc quyền

– Việc thẩm định nội dung được tiến hành khi đơn đã được chấp nhận là đơn hợp lệ và người nộp đơn đã nộp lệ phí xét nghiệm nội dung theo quy định. Thời gian thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 08 tháng tính từ ngày công bố.

– Mục đích của việc thẩm định nội dung đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ là để xác định đối tượng nêu trong đơn có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ mà luật pháp quy định hay không.

  1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký logo, Đăng bạ

– Căn cứ vào kết quả thẩm định nội dung,nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, thì Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho Người nộp đơn kết quả thẩm định và yêu cầu nộp lệ phí đăng bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký logo độc quyền, lệ phí công bố Văn bằng bảo hộ.

– Nếu Người nộp đơn nộp các lệ phí nêu trên, thì Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành các thủ tục cấp Văn bằng bảo hộ cho Người nộp đơn,đăng bạ và công bố Văn bằng bảo hộ. Nếu Người nộp đơn không nộp lệ phí theo yêu cầu, thì đơn coi như bị rút bỏ.

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ đăng ký logo độc quyền hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Việt Tín

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Máy bàn: 1900 565689

Email: luatviettin@gmail.com