by

Thành lập công ty cổ phần – Đăng ký kinh doanh – Ngành nghề kinh doanh

Ưu thế quan trọng của công ty cổ phần là khả năng huy động nguồn vốn cao một cách nhanh chóng, đáp ứng cho nhu cầu sản xuất – kinh doanh. Kinh tế có sự phát triển, thay đổi nhanh chóng thì sự rủi ro cũng tăng lên cao và việc thành lập công ty cổ phần giúp nhà đầu tư hạn chế được những rủi ro bằng cách cùng lúc đầu tư vào nhiều công ty khác nhau, vì công ty do nhiều người là chủ sở hữu và chế độ trách nhiệm hữu hạn.

Thành lập doanh nghiệp cổ phần – Đăng ký kinh doanh – Ngành nghề kinh doanh

Xét về mặt pháp lý, công ty cổ phần là tổ chức đăng ký kinh doanh có tư cách pháp nhân, được hưởng quy chế pháp lý của nhà nước, có tư cách bên nguyên đơn hoặc bị đơn. Công ty cổ phần có vốn kinh doanh, đầu tư trong các ngành nghề kinh doanh do nhiều người góp vốn dưới hình thức cổ phần. Các cổ đông trong công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi vốn góp của mình tại công ty. Mệnh giá của cổ phần trong công ty cổ phần thường được định giá thấp để có thể huy động, sử dụng với những số tiền tiết kiệm dù là nhỏ nhất trong công chúng.

Xét về mặt huy động vốn, công ty cổ phần có cơ chế huy động vốn rất ưu việt vì nó tạo cơ hội giúp cá nhân hoặc tổ chức có số vốn nhỏ có thể đầu tư sinh lợi và an toàn bởi việc mua cổ phiếu không những đem lại cho những cổ đông lợi tức cổ phần, mà còn hứa hẹn mang đến cho họ một khoản thu nhập nhờ sự gia tăng giá trị của cổ phiếu khi công ty sản xuất – kinh doanh hiệu quả cao. Một đặc điểm về vốn của công ty cổ phần nữa là sự mềm dẻo khi chuyển nhượng cổ phần, mua bán cổ phiếu tự do. Như vậy sẽ không khó cho những người muốn rút vốn kinh doanh hay tham gia kinh doanh thêm trong công ty cổ phần. Nghĩa là việc chuyển nhượng từ sở hữu này sang sở hữu khác diễn ra rất nhanh mà guống máy của công ty vẫn có thể hoạt động bình thường. Cổ tức của công ty cổ phần là mối quan tâm hàng đầu của các cổ đông tham gia góp vốn mà còn tác động rất lớn đến giá trị giao dịch cổ phiếu của trên thị trường chứng khoán.