by

Thành lập công ty trách nghiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn giúp những nhà đầu tư có số vốn vừa và nhỏ có cơ hội làm chủ công ty, quản lý số vốn đang có, tạo ra lợi nhuận. Chủ sở hữu công ty khi đăng ký thành lập công ty phải ghi số vốn công ty trong điều lệ công ty. Trường hợp vốn điều lệ là tài sản thì tài sản đó phải được định giá và chủ sở hữu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác đối với giá trị tài sản đó khi đăng ký kinh doanh. Như vậy, tài sản của công ty và tài sản của chủ sở hữu công ty bước đầu đã được phân tách. Chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt do ở công ty trách nhiệm hữu hạn có sự tách biệt về tài sản thuộc sở hữu chủ công ty và công ty.

Cá nhận hoặc tổ chức là chủ công ty chỉ chịu trách nhiệm có hạn trong số vốn đã góp vào công ty hoặc cam kết sẽ góp vào công ty, mọi nghĩa vụ phát sinh ngoài số vốn này không thuộc trách nhiệm của chủ công ty, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh do không góp đủ và không đúng hạn. Điều này là một đặc điểm quan trọng phân biệt công ty TNHH 1 thành viên với doanh nghiệp tư nhân nhằm tạo ra môi trường pháp lý phù hợp để nhà đầu tư tham gia thương trường.

Thành lập công ty trách nghiệm hữu hạn

Công ty TNHH 1 thành viên không được phát hành cổ phần – đặc điểm phân biệt với công ty cổ phần. Quy định này là hoàn toàn hợp lý, xuất phát từ đặc điểm công ty TNHH không có chia vốn điều lệ thành các cổ phần, bởi nếu chia vốn thành các cổ phần và tiến hành phát hành cổ phiếu thì khi đó mỗi cổ đông giữ cổ phần sẽ trở thành chủ sở hữu công ty. Khi đó, công ty TNHH vô hình trở thành công ty cổ phần.

Chủ công ty chỉ được rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác, nếu chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH theo hình thức khác nhau thì phải liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ, nghĩa vụ công ty. Đồng thời, chủ công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh khoản đủ nợ hoặc nghĩa vụ tài sản đến hạn.

Nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ hoặc chưa có định hình về các bước thành lập doanh nghiệp hãy liên hệ ngay tới Viettinlaw.com để được tư vấn chi tiết nhất