by

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả đối với các phần mềm

Phần mềm là một trong những đối tượng được phép đăng ký bản quyền tác giả theo quy định của pháp luật Việt Nam mà cụ thể là luật Sở hữu trí tuệ. Phần mềm cũng như các tác phẩm khác, cần phải được đăng ký bảo hộ ngay khi mới được tạo ra dưới dạng vật chất và có tính nguyên gốc. Hiện nay tranh chấp phần mềm đã và đang xảy ra rất nhiều và để tránh nguy cơ bị đánh cắp, sao chép thì tác giả cần phải đăng ký bản quyền cho phần mềm đó để làm bằng chứng pháp lý khi xảy ra tranh chấp. Và để hoàn thành thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho phần mềm, các cá nhân, tổ chức cần phải chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu sau:

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả phần mềm đối với chủ sở hữu đồng thời là tác giả

– Đĩa CD ghi phần mềm: 03 đĩa

– Bản in phần mềm và đóng thành quyển: 03 bản

– Giấy ủy quyền đăng ký (Đối với những trường hợp tác giả ủy quyền cho người khác đăng ký): 01 bản

– Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân của tác giả. Nếu không công chứng thì phải trình bản gốc để đối chiếu.

– Các thông tin của tác giả: tên khai sinh, bút danh (nếu có), số điện thoại liên hệ, địa chỉ, email, fax…

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả phần mềm đối với chủ sở hữu không đồng thời là tác giả

– Đĩa CD ghi phần mềm: 03 đĩa

– Bản in phần mềm và đóng thành quyển: 03 bản

– Giấy ủy quyền đăng ký (Đối với những trường hợp tác giả ủy quyền cho người khác đăng ký): 01 bản

– Giấy chuyển nhượng của tác giả cho tổ chức cá nhân hoặc công ty và có chữ ký xác nhận

– Bản sao giấy phép thành lập công ty và giấy phép kinh doanh: Mỗi loại 1 bản và có công chứng

– Các thông tin của tác giả: tên khai sinh, bút danh (nếu có); số điện thoại liên hệ, địa chỉ, email, fax… của tác giả và tổ chức cá nhân, công ty.

– Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả: 01 bản có công chứng

– Giấy cam đoan của tác giả.

Tuy giấy tờ, thủ tục đăng ký bản quyền tác giả phần mềm của hai nhóm này khác nhau song đều cần phải có đơn xin cấp giấy chưng nhận bản quyền. Đơn này đã được soạn theo mấu và tác giả hoặc người được ủy quyền sẽ điền các thông tin theo yêu cầu bằng tiếng Việt và ký tên. Đối với pháp nhân nộp đơn thì đơn phải được đóng dấu và ký tên theo quy định.

Để được hỗ trợ đăng ký bản quyền tác giả nhanh chóng và thuận lợi, quý khách hãy liên hệ Tổng đài 1900 56 56 89. Mọi vấn đề thắc mắc cần được giải đáp về bản quyền tác giả nói riêng và về luật Sở hữu trí tuệ nói chung sẽ được chuyên gia giải đáp chi tiết và hỗ trợ nhanh chóng nhất