by

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Để đảm bảo quyền lợi cho tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm, việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh làm phát sinh những tranh chấp những phát sinh không đáng có. Để thực hiện được, chủ thể cần phải nắm rõ trình tự, thủ tục đăng ký bản quyền tác giả hoặc bạn có thể liên hệ với Luật Việt Tín để được tư vấn và hoàn tất thủ tục.

Đăng ký bản quyền tác giả

Quy định pháp luật về bảo hộ quyền tác giả là những quy định quan trọng để thực thi quyền tác giả, đồng thời là cơ sở pháp lý để công chúng được tiếp cận các sản phẩm sáng tạo trí tuệ, thỏa mãn nhu cầu tinh thần của mình, đưa các sáng tạo trí tuệ tới công chúng, đảm bảo quyền được tự do sáng tạo và các quyền được tự do sáng tạo và các quyền con người về mặt vật chất và tinh thần.

Đứng trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, nhất là trong thời kỷ nguyên kỹ thuật số, việc bảo vệ quyền tác giả càng trở nên phức tạp, nhiều thách thức nhưng đồng thời mở ra nhiều cơ hội. Vậy, việc nắm bắt được các kiến thức pháp lý về thủ tục đăng ký bản quyền tác giả là vô cùng cần thiết.

Người nộp và cách thức nộp hồ sơ:

  • Tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan, chủ sở hữu quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tiến hành nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả. Hồ sơ cũng có thể nộp qua bưu điện.
  • Chủ thể là người nước ngoài có chương trình biểu diễn, tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được bảo hộ quyền tác giả, nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả.

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan:

  • Tờ khai đăng ký quyền tác giả;
  • 02 bản sao tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan;
  • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
  • Tài liệu chứng minh quyền được phép nộp hồ sơ, nếu chủ thể nộp hồ sơ thừa hưởng quyền đó của người do được thừa kế, chuyển giao, thừa kế;
  • Văn bản đồng ý của chủ sở hữu chung, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Quý khách hàng có mong muốn xin cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kịp thời, theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 \ 0978635623
Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!